Μια μαζική εξαφάνιση που έγινε πριν από 359 εκατομμύρια χρόνια άλλαξε δραστικά το μέγεθος του σώματος των σπονδυλωτών

Prionurus laticlavius

Μια μαζική εξαφάνιση 359 εκατομμύρια χρόνια πριν γνωστή ως η εκδήλωση Hangenberg, ήταν το έναυσμα για ένα δραστικό και διαρκή μετασχηματισμό των σπονδυλωτών της Γης. Πριν από αυτό το γεγονός, ο κανόνας ήταν μεγάλα ζώα, αλλά για τουλάχιστον για 40 εκατομμύρια χρόνια μετά την μαζική εξαφάνιση, στους ωκεανούς κυριαρχούσαν μικρότερα ψάρια σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Science.

Τα ευρήματα της μελέτης που δείχνουν ότι μικρά, γρήγορα στην αναπαραγωγή ψάρια, διέθεταν κάποιο εξελικτικό πλεονέκτημα έναντι των μεγαλύτερων ζώων στο διαταραγμένο μετά τη μαζική εξαφάνιση περιβάλλον τους, μπορεί να έχει επιπτώσεις για τις τάσεις που βλέπουμε στα σύγχρονα είδη σήμερα, όπως τους πληθυσμούς των ψαριών, πολλοί από τους οποίους είναι υπό πίεση λόγω της υπεραλίευσης.

Οι παλαιοντολόγοι και οι εξελικτικοί βιολόγοι συζητούν ακόμη για τους λόγους πίσω από τις αλλαγές στο μέγεθος του σώματος των ζώων. Μια από τις βασικές θεωρίες που είναι γνωστή ως ο κανόνας του Cope, υποστηρίζει ότι το μέγεθος του σώματος μιας συγκεκριμένης ομάδας ειδών τείνει να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, λόγω των εξελικτικών πλεονεκτημάτων που έχει όντας μεγαλύτερο, όπως για παράδειγμα την αποφυγή της θήρευσης και να είναι σε καλύτερη θέση να πιάσει θηράματα. Άλλες θεωρίες υποδεικνύουν ότι τα ζώα τείνουν να είναι μεγαλύτερα στην παρουσία αυξημένου οξυγόνου ή σε ψυχρότερα κλίματα.

Μια άλλη θεωρία, γνωστή ως Lilliput Effect, υποστηρίζει ότι μετά από μαζικές εξαφανίσεις, υπάρχει μια προσωρινή τάση προς μικρό μέγεθος σώματος. Αλλά αυτή η θεωρία έχει υποστηριχθεί μόνο από ένα μικρό αριθμό ειδών αλλά είναι ακόμη συζητήσιμη.

Για να ταξινομήσουν τις τάσεις των μεγεθών των σωμάτων κατά τη διάρκεια μαζικών εξαφανίσεων, οι ερευνητές συγκέντρωσε ένα σύνολο δεδομένων από 1,120 απολιθώματα ψαριών που καλύπτουν την περίοδο 419-323 εκατομμυρίων χρόνων πριν. Συγκέντρωσαν πληροφορίες από δημοσιευμένες μελέτες που αφορούσαν το μέγεθος των σωμάτων, μουσειακά εκθέματα και φωτογραφίες.

Η ανάλυσή τους από αυτά τα απολιθώματα αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τον κανόνα του Cope, τα σπονδυλωτά αυξήθηκαν σε μέγεθος κατά τη διάρκεια της περιόδου Devonian, 419-359 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Μέχρι το τέλος της περιόδου Devonian, υπήρχαν ψάρια που ονομάζονταν arthrodire placoderms με μεγάλα σαγόνια που είχαν το μέγεθος λεωφορείων, και ήταν συγγενείς τετραπόδων σπονδυλωτών που ζούσαν στη ξηρά τα οποία ήταν εξίσου μεγάλα. Υπήρχαν κάποια σπονδυλωτά που ήταν μικρά, αλλά η πλειοψηφία των ζώων ήταν από ένα μέτρο και πάνω σε μέγεθος.

Στη συνέχεια ήρθε η μαζική εξαφάνιση, η οποία αποδεκάτισε τη ζωή στον πλανήτη. Περισσότερο από το 97 τοις εκατό των σπονδυλωτών ειδών εξαφανίστηκαν. Μετά τη μαζική εξαφάνιση, το μέγεθος του σώματος μειώθηκε και συνέχισε την πτωτική του πορεία για πολύ περισσότερο από ό, τι αναμενόταν, τουλάχιστον για 40 εκατομμύρια χρόνια.

Για να δουν αν οι υπάρχουσες θεωρίες σχετικά με το μέγεθος του σώματος σε ατμοσφαιρικό οξυγόνο ή θερμοκρασία θα μπορούσαν να εξηγήσουν τα ευρήματά τους, οι ερευνητές χαρτογράφησαν τις τάσεις του μεγέθους του σώματος σε σχέση με μοντέλα του κλίματος της χρονικής περιόδου που εξέτασαν.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μαζική εξαφάνιση προκάλεσε ένα διαρκές Lilliput Effect, στο οποίο μικρότεροι οργανισμοί ευνοήθηκαν. Αυτό το πρότυπο αντανακλά τη βιολογική διαδοχή που παρατηρείται σε είδη φυτών μετά από μια διαταραχή στο περιβάλλον τους. Μετά από δασικές πυρκαγιές, για παράδειγμα, τα ταχέως αναπτυσσόμενα χόρτα μπορεί να είναι τα πρώτα που θα αποικίσουν μια περιοχή, ακολουθούμενα από τους θάμνους και μόνο αργότερα θα έρθουν τα μεγάλα δέντρα για να ευδοκιμήσουν. Ενώ αυτή η διαδικασία γίνεται σε μικρή κλίμακα και μπορεί να πάρει δεκαετίες, ταιριάζει με τις διεργασίες που συνέβησαν στα οικοσυστήματα σε παγκόσμια κλίμακα που οι ερευνητές μελέτησαν. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι έγιναν κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών στους ωκεανούς.

Παραπομπές

Η μελέτη – Body-size reduction in vertebrates following the end-Devonian mass extinction

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *