Μία νέα κατηγορία σωματιδίων με πέντε κουάρκ (Pentaquarks), ανακαλύφθηκαν στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων

pentaquarks

Η ομάδα πίσω από το πείραμα LHCb (Large Hadron Collider beauty) που λαμβάνει χώρα στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων του CERN, ανέφερε την ανακάλυψη μιας κατηγορίας σωματιδίων που είναι γνωστά ως πεντακουάρκ (pentaquarks). Η ομάδα δημοσιοποίησε την ανακάλυψη της αυτή στο περιοδικό Physical Review Letters.

«Το πεντακουάρκ δεν είναι ένα οποιοδήποτε νέο σωματίδιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας του LHCb, Guy Wilkinson. «Αντιπροσωπεύει έναν τρόπο για να συσσωματώνονται κουάρκ, που είναι τα θεμελιώδη συστατικά των πρωτονίων και των νετρονίων, σε μια διάταξη που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν στα πενήντα χρόνια πειραματικών αναζητήσεων. Μελετώντας τις ιδιότητές του μπορεί να μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα πως η συνηθισμένη ύλη, τα πρωτόνια και τα νετρόνια από τα οποία είμαστε φτιαγμένοι, αποτελείται.

Το επόμενο βήμα της ομάδας είναι να μελετήσει πως τα κουάρκ είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους στο πλαίσιο των πεντακουάρκ.

Πηγή – Observation of particles composed of five quarks

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *