Ένα νέο είδος βακτηρίου διασπά και μεταβολίζει το πλαστικό

Ideonella sakaiensis

Σύμφωνα με μια ομάδα βιολόγων από την Ιαπωνία, ένα νέο είδος βακτηρίου που ανακαλύφθηκε πρόσφατα με το όνομα Ideonella sakaiensis 201-F6, διασπά το πλαστικό χρησιμοποιώντας δυο ένζυμα για την υδρόλυση του πολυτερεφθαλικού αιθυλένιου ή PET.

Το PET είναι ένα πολυμερές συμπύκνωσης που χρησιμοποιείται σε πλαστικά το οποίο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη βιοαποικοδόμηση. Μέχρι σήμερα πολύ λίγα είδη μυκήτων, αλλά όχι βακτήρια έχουν βρεθεί να αποδημούν αυτό το πολυμερές.

Οι ερευνητές στη νέα τους μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Science, περιγράφουν την συλλογή 250 δειγμάτων PET και την μετέπειτα ανάλυσή τους για την εύρεση βακτηριακών υποψήφιων τα οποία εξαρτώνται από το PET ως την κύρια τους πηγή άνθρακα για την ανάπτυξή τους.

Κατά την διάρκεια της ανάλυσης τους, εντόπισαν το βακτήριο Ideonella sakaiensis 201-F6, το οποίο μπορεί να διασπάσει σχεδόν πλήρως ένα λεπτό φύλλο από PET μετά από έξι εβδομάδες σε μια θερμοκρασία 30 βαθμών κελσίου. Περαιτέρω έρευνα εντόπισε ένα ένζυμο, το ISF6_4831 το οποίο σε συνδυασμό με το νερό διασπά το PET σε μια ενδιάμεση ουσία, η οποία στη συνέχεια διασπάται περαιτέρω με ένα δεύτερο ένζυμο το ISF6_0224.

«Με την εξέταση των φυσικών μικροβιακών κοινοτήτων που εκτίθενται σε ΡΕΤ στο περιβάλλον, απομονώσαμε ένα νέο βακτήριο, το Ideonella sakaiensis 201-F6, το οποίο είναι σε θέση να χρησιμποιεί το PET ως κύρια πηγή ενέργειας και άνθρακα», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Παραπομπές

Shosuke Yoshida et al. A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate). Science, 2016. DOI: 10.1126/science.aad6359

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *