Νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι τα ζαχαρούχα ποτά συνδέονται με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία

Σύμφωνα με μια συστηματική ανασκόπηση πρόσφατων μελετών και τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Obesity Facts, η κατανάλωση ποτών που περιέχουν γλυκαντικά ζάχαρης, σχετίζεται με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Τις τελευταίες δεκαετίες η επικράτηση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας σε όλο τον κόσμο αυξάνεται, όπως επίσης και στα μικρά παιδιά. Από το 1975 έως το 2014, ο παγκόσμιος επιπολασμός του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας αυξήθηκε από 23 τοις εκατό σε 39 τοις εκατό στις γυναίκες και από 21 τοις εκατό σε 38 τοις εκατό στους άνδρες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2013, ο αριθμός των παιδιών με υπέρβαρα παιδιά αυξήθηκε από το 2000 έως το 2013 από 32 εκατομμύρια σε 42 εκατομμύρια.

Εν τω μεταξύ, η πρόσληψη ζαχαρούχων γλυκαντικών ποτών έχει επίσης αυξηθεί παγκοσμίως.

Τα που περιέχουν γλυκαντικά που προέρχονται από διάφορες μορφές σακχάρων, προσθέτουν θερμίδες (μέση τιμή 114 kcal / ημέρα) στη φυσιολογική δίαιτα και αποτελούν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα προστιθέμενα σάκχαρα.

Επιπλέον, υπάρχει παγκόσμια έντονη εμπορία, και στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, ενώ επίσης οι πωλήσεις ζαχαρούχων ποτών αυξάνονται.

“Η βάση τεκμηρίωσης που συνδέει τα ποτά με γλυκαντικά με την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος σε παιδιά και ενήλικες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 3 χρόνια”, αναφέρουν οι ερευνητές στη νέα τους μελέτη.

“Ήμασταν σε θέση να συμπεριλάβουμε 30 νέες μελέτες που δεν χρηματοδοτήθηκαν από τη βιομηχανία γλυκαντικών σε αυτήν την αναθεώρηση, κατά μέσο όρο 10 ετησίως. Αυτό συγκρίνεται με προηγούμενη ανασκόπηση που περιελάμβανε 32 μελέτες κατά την περίοδο 1990-2012”.

“Αυτό το νέο, πιο πρόσφατο στοιχείο υποδεικνύει ότι η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών συνδέεται θετικά με την παχυσαρκία στα παιδιά”.

“Συνδυάζοντας τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία με αυτή τη νέα μελέτη, καταλήγουμε σε κάτι που θα πρέπει να είναι προφανές με πολλούς τρόπους: οι πολιτικές δημόσιας υγείας πρέπει να αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών και στην ενθάρρυνση υγιεινών εναλλακτικών λύσεων όπως το νερό. Μέχρι στιγμής, οι δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών σε πολλές χώρες είναι περιορισμένες ή ανύπαρκτες”.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας ανασκόπησης συμπεριλήφθηκαν συνολικά 244.651 συμμετέχοντες από όλο το κόσμο.

Από τις 30 μελέτες που περιλαμβάνονται, 20 ήταν σε παιδιά και 10 ήταν σε ενήλικες. Το 33 τοις εκατό πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη, το 23 τοις εκατό στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 17 τοις εκατό στη Μέση ή Νότια Αμερική, το 10 τοις εκατό στην Αυστραλία, το 7 τοις εκατό στη Νότιο Αφρική και το υπόλοιπο 10 τοις εκατό στο Ιράν, την Ταϊλάνδη και την Ιαπωνία.

Σχεδόν το σύνολο (93 τοις εκατό) των 30 μελετών σε παιδιά και ενήλικες αποκάλυψε μια θετική σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ποτών με ζάχαρη και του υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας, ενώ μόνο μία υποψήφια μελέτη σε παιδιά δεν έδειξε καμία σχέση.

Η μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή σε ενήλικες δεν έδειξε καμία επίδραση της παρέμβασης. Ενώ οι ενήλικες που έλαβαν την παρέμβαση έχασαν περισσότερο βάρος, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν λίγο έξω από τη στατιστική σημασία.

“Οι συσχετίσεις μεταξύ των ζαχαρούχων ποτών και των μέτρων σωματικού βάρους ενδέχεται να επηρεαστούν από άλλους παράγοντες διατροφής και τρόπου ζωής, αλλά η πλειονότητα των μελετών που ανασκοπήθηκαν προσαρμόστηκε για αυτούς τους πιθανούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων πολλών παραγόντων διατροφής και τρόπου ζωής για όλους, όπου εκτός από μία μελέτη, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών και του υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας”, αναφέρουν επίσης οι ερευνητές στη μελέτη τους.

“Αυτό υποδηλώνει μια ανεξάρτητη επίδραση των ζαχαρούχων ποτών”.

Παραπομπές

Luger et al. Sugar-Sweetened Beverages and Weight Gain in Children and Adults: A Systematic Review from 2013 to 2015 and a Comparison with Previous Studies. Obesity Facts (2017). DOI: 10.1159/000484566

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *