Νέα μελέτη πάνω στο κλίμα της Γης δείχνει ότι υπήρξε μια σημαντική μετατόπιση του κλίματος στα τέλη της δεκαετίας του 1980

Γη

Ο πλανήτης μας βίωσε μια παγκόσμια μεταστροφή του κλίματος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα, που τροφοδοτήθηκε από την ανθρωπογενή υπερθέρμανση και μια ηφαιστειακή έκρηξη, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Global Change Biology.

Οι ερευνητές αναφέρουν στην μελέτη τους ότι μια σημαντική αλλαγή, στα βιοφυσικά συστήματα της Γης, από την ανώτερη ατμόσφαιρα μέχρι τα βάθη των ωκεανών, και από την Αρκτική έως την Ανταρκτική, άρχισε γύρω στο 1987, και πυροδοτήθηκε από την ηφαιστειακή έκρηξη του El Chichón στο Μεξικό που έλαβε χώρα πέντε χρόνια πριν.

Στη μελέτη τους οι ερευνητές καταγράφουν μια σειρά σχετικών εκδηλώσεων που προκλήθηκαν από την αλλαγή, από μια αύξηση 60 τοις εκατό της χειμερινής ροής των ποταμών προς τη Βαλτική θάλασσα και σε μια αύξηση 400 τοις εκατό της μέσης διάρκειας των πυρκαγιών στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μελετητές επίσης προτείνουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια σταδιακή διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία που υπόκειται σε αιφνίδιες μεταλλαγές, με την αλλαγή που έλαβε χώρα την δεκαετία του 1980 να αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη αλλαγή σε 1000 χρόνια.

«Έχουμε αποδείξει, με βάση 72 μεγάλες χρονολογικές περιόδους, ότι μια σημαντική αλλαγή έγινε στον κόσμο με επίκεντρο το 1987, που περιλάμβανε μια σημαντική αλλαγή που οδήγησε σε ένα νέα «καθεστώς» σε ένα ευρύ φάσμα των συστημάτων της Γης», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη.

Κατά τη διάρκεια τριών ετών, οι ερευνητές, αντλώντας δεδομένα από μια σειρά κλιματικών μοντέλων και χρησιμοποιώντας δεδομένα από περίπου 6.500 μετεωρολογικούς σταθμούς, όπως επίσης και δεδομένα από προηγούμενες μελέτες, βρήκαν αποδεικτικά στοιχεία για την μετατόπιση του κλίματος σε ένα ευρύ φάσμα των βιοφυσικών δεικτών, όπως η θερμοκρασία και η αλατότητα των ωκεανών, το επίπεδο του ρΗ των ποταμών, την αλλαγή των βιολογικών ρολογιών σε φυτά και πτηνά, στις ποσότητες πάγου και του χιονιού στη κρυόσφαιρα και αλλαγές στις ταχύτητες των ανέμων.

Έχουν εντοπίσει επίσης μια σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης του CO2 στην ατμόσφαιρα μετά την μετατόπιση του κλίματος, που συμπίπτει με μια ξαφνική αύξηση της απορρόφησης του CO2 από το έδαφος και τους ωκεανούς, που προκλήθηκε όπως για παράδειγμα από νέα βλάστηση που εξαπλώθηκε σε πολικές περιοχές που στο παρελθόν βρισκόταν κάτω από πάγο και χιόνι. Βρήκαν επίσης ότι η μετατόπιση του κλίματος έγινε σε περιφερειακό επίπεδο σε όλο τον κόσμο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, αρχής γενομένης με τη Νότια Αμερική το 1984, τη Βόρεια Αμερική (1985), του Βόρειου Ατλαντικού (1986), την Ευρώπη (1987), και της Ασίας (1988).

Παραπομπές

Η μελέτη – Global impacts of the 1980s regime shift

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *