Μία νέα μελέτη μας παρέχει νέα στοιχεία για τους προγόνους όλων των σύνθετων ζωών

Μια ομάδα ερευνητών, παρέχει σε μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences, νέα κατανόηση για την προέλευση των Αρχαίων, της ομάδας των απλών κυτταρικών οργανισμών που είναι οι πρόγονοι όλων των πολύπλοκων ζωών.

Τα Αρχαία είναι μια από τις πιο γενετικά και οικολογικά ποικίλες ομάδες μικροοργανισμών της Γης. Ευδοκιμούν σε μια καταπληκτική ποικιλία οικοτόπων, από τα εδάφη και τους ωκεανούς, μέχρι τα αφιλόξενα όπως οι θερμές όξινες λίμνες του πάρκου του Yellowstone.

Η νέα μελέτη παρέχει ένα νέο εξελικτικό δέντρο για τα Αρχαία, κάτι που θα βοηθήσει στην περαιτέρω κατανόησή της βιοποικιλότητας τους και να προσφέρει ένα νέο παράθυρο στην πρώιμη ιστορία της ζωής στη Γη, που δεν διατηρείται στα απολιθώματα.

Με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την αλληλούχιση γονιδιωμάτων απευθείας από το περιβάλλον, έχουν ανακαλυφθεί πολλές νέες ομάδες Αρχαίων. “Ωστόσο, ενώ αυτά τα γονιδιώματα έχουν βελτιώσει σημαντικά την κατανόησή μας για την ποικιλομορφία των Αρχαίων, έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να φέρουν σαφήνεια στην εξελικτική ιστορία της ομάδας”.

“Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως και άλλοι μικροοργανισμοί, τα Αρχαία συχνά αποκτούν DNA από εξωγενώς συγγενείς οργανισμούς με πλευρική γονιδιακή μεταφορά, η οποία μπορεί να περιπλέξει πολύ την ανακατασκευή της εξελικτικής τους ιστορίας”.

Ωστόσο στην νέα τους μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια νέα στατιστική προσέγγιση που συνδυάζει πληροφορίες από χιλιάδες γονίδια που βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά αρχαϊκά γονιδιώματα για να δείξουν ότι τα γεγονότα μεταφοράς πλευρικών γονιδίων μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν για τον προσανατολισμό του δέντρου στο χρόνο, προσδιορίζοντας τις βαθύτερες σχέσεις στο εξελικτικό δέντρο.

Με τον προσδιορισμό των γονιδίων που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των Αρχαίων, το νέο δέντρο κάνει σαφείς προβλέψεις για τη βασική βιοχημεία των αρχαιότερων Αρχαίων, κυττάρων τα οποία μπορεί να έχουν ζήσει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν: αυτά τα κύτταρα πιθανόν να λάμβαναν την ενέργειά τους χρησιμοποιώντας την οδό Wood-Ljungdahl, μια βιοχημική οδό που σήμερα βρίσκεται όχι μόνο Αρχαία αλλά και στα Βακτήρια, μια άλλη σημαντική ομάδα μικροοργανισμών.

Παραπομπές

Tom A. Williams et al. Integrative modeling of gene and genome evolution roots the archaeal tree of life. Proceedings of the National Academy of Sciences (2017). DOI: 10.1073/pnas.1618463114

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *