Ένα νέο δυνητικό φάρμακο μειώνει την εξάπλωση του μελανώματος κατά 90 τοις εκατό

Ερευνητές αναφέρουν σε μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Molecular Cancer Therapeutics, ότι ένα δυνητικό νέο φάρμακο, που ονομάζεται CCG-203971, μειώνει την εξάπλωση των κυττάρων του μελανώματος κατά 90 τοις εκατό.

Η ένωση μικρού μορίου του φαρμάκου, στοχοποιεί την ικανότητα των γονιδίων να παράγουν RNA και ορισμένες πρωτεΐνες σε όγκους μελανώματος.

Αυτή η δραστηριότητα του γονιδίου προκαλεί την εξάπλωση της ασθένειας, αλλά το δυνητικό νέο φάρμακο μπορεί να την σταματήσει. Μέχρι τώρα, μερικές άλλες ενώσεις αυτού του είδους είχαν την δυνατότητα να το πετύχουν αυτό.

«Ήταν μια πρόκληση η ανάπτυξη φαρμάκων μικρών μορίων που μπορούν να μπλοκάρουν αυτή την δραστηριότητα των γονιδίων που λειτουργεί ως μηχανισμός σηματοδότησης που είναι γνωστό ότι είναι σημαντικός για την εξέλιξη του μελανώματος», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

«Η χημική μας ένωση είναι στην πραγματικότητα η ίδια με εκείνη που έχουμε εργαστεί για να επιφέρουμε μια θεραπεία της ασθένειας της σκληροδερμίας, και η οποία έχουμε βρει ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ενάντια σε αυτό τον τύπο του καρκίνου».

Οι ερευνητές στη μελέτη τους αναφέρουν ότι βρήκαν, ότι η ένωση ήταν σε θέση να σταματήσει τις πρωτεΐνες, γνωστές ως παράγοντες μεταγραφής myocardin (myocardin-related transcription factors – MRTFs), από του να ενεργοποιήσουν την διαδικασία της μεταγραφής του γονιδίου στα κύτταρα του μελώματος.

Αυτές οι πρωτεΐνες αρχικά ενεργοποιούνται από μια άλλη πρωτεΐνη που ονομάζεται RhoC, η οποία βρίσκεται σε μια οδό σηματοδότησης που μπορεί να προκαλέσει την ασθένεια να εξαπλωθεί επιθετικά στο σώμα.

«Το μελάνωμα είναι η πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρματος με την πλειονότητα των θανάτων που προκύπτουν να οφείλονται από μεταστατική νόσο», αναφέρουν επίσης οι ερευνητές. «Στη μελέτη μας τονίζουμε τον ρόλο της Rho και τις MRTF ως σηματοδότες και τις αντιστροφής τους με τη χρήση φαρμακολογικής αναστολής χρησιμοποιώντας in vitro και in vivo μοντέλα ανάπτυξης του ανθρώπινου μελανώματος και της μετάστασής του».

Το νέο φάρμακο μείωσε την μετανάστευση των κυττάρων μελανώματος μέχρι και 85 έως 90 τοις εκατό. Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι το δυναμικό του φαρμάκου μείωσε σημαντικά τους όγκους ειδικά στους πνεύμονες ποντικιών που είχαν ενεθεί με ανθρώπινα κύτταρα μελανώματος.

Παραπομπές

Andrew J. Haak et al. Pharmacological Inhibition of Myocardin-related Transcription Factor Pathway Blocks Lung Metastases of RhoC-Overexpressing Melanoma. Molecular Cancer Therapeutics (2016). DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-16-0482

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *