Σύμφωνα με μια νέα μελέτη το κάπνισμα αλλοιώνει το μικροβίωμα του στόματος

Smoking

Η εισπνοή του καπνού του τσιγάρου μεταβάλλει δραστικά τη σύνθεση του μικροβιώματος του στόματος, αναφέρει μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση  International Society for Microbial Ecology.

Ενώ απαιτείται περισσότερη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί μια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ αυτού του αποτελέσματος και της ανάπτυξης ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τροποποιήσεις των βακτηριακών πληθυσμών στα στόματα των καπνιστών θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθησία τους στις τοξικές επιδράσεις του καπνού.

Για την διεξαγωγή της μελέτης, οι ερευνητές πήραν δείγματα στοματικών διαλυμάτων από μια ομάδα 1,204 ατόμων, την οποία αποτελούσαν τωρινοί και πρώην καπνιστές όπως επίσης και μη καπνιστές. Στη συνέχεια ανέλυσαν το μικροβιακό DNA από τα δείγματα αυτά, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσοστά των διαφόρων βακτηρίων που υπήρχαν στα στόματα των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το στοματικό μικροβίωμα των τωρινών καπνιστών διέφερε σημαντικά από εκείνο των πρώην και μη καπνιστών, σημειώνοντας ότι τα τσιγάρα φαίνεται να προωθούν την ανάπτυξη πάνω από 150 διαφορετικών ειδών βακτηρίων ενώ αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό άλλων 70. Ωστόσο το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε καμία διαφορά μεταξύ των δειγμάτων των πρώην καπνιστών και των μη καπνιστών, υποδηλώνει ότι αυτή η επίδραση δεν είναι μόνιμη, και μπορεί να αντιστραφεί με τη διακοπή του καπνίσματος.

Κατά την ανάλυση των στοματικών δειγμάτων, βρέθηκε ότι πολλά είδη βακτηρίων που ανήκουν στην συνομοταξία Πρωτεοβακτηρίων μειώνονται απότομα στα στόματα των καπνιστών. Αυτοί οι μικροοργανισμοί είναι γνωστό ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην διάσπαση των τοξικών συστατικών του καπνού, όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και το ξυλόλιο. Ως εκ τούτου, η απώλεια αυτών των βακτηρίων είναι πιθανό να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία των καπνιστών.

Αντίθετα, τα βακτήρια του γένους Streptococcus ανακαλύφθηκαν να είναι περισσότερα στα στόματα των καπνιστών από τους μη καπνιστές. Αυτά τα βακτήρια έχουν προηγουμένως συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο περιοδοντικών διαταραχών, υπονοώντας ότι τα τσιγάρα μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της ασθένειας των ούλων.

Η αιτία αυτής της διαταραχής στο στοματικό μικροβίωμα έχει μια σειρά από πιθανές εξηγήσεις. Για παράδειγμα, καθώς ο καπνός του τσιγάρου μειώνει την διαθεσιμότητα του οξυγόνου στο στόμα, δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τα αναερόβια βακτήρια σε σχέση με τα αερόβια βακτήρια. Δεδομένου ότι πολλά είδη Streptococcus είναι αναερόβια, ενώ τα πρωτεοβακτήρια είναι γενικά αερόβια, η θεωρία αυτή φαίνεται να είναι εύλογη.

Επίσης, το κάπνισμα έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την οξύτητα του σάλιου, δημιουργώντας συνθήκες στις οποίες τα μικρόβια που είναι ανεκτικά στην οξύτητα όπως τα Streptococcus είναι σε θέση να αναπτυχθούν. Ορισμένες χημικές ουσίες στον καπνό του τσιγάρου έχουν επίσης αποδειχθεί ότι έχουν αντιβιοτική δράση, κάτι που μπορεί να εξηγήσει γιατί μερικά βακτήρια πεθαίνουν όταν εκτίθενται σε αυτόν.

Στο σύνολό της η μελέτη αυτή, φαίνεται να παρέχει άφθονες αποδείξεις ότι ορισμένες από τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία που συνδέονται με το κάπνισμα μπορεί να προκαλούνται εν μέρει ή να ενισχύονται από τις αλλαγές  στη στοματική μικροχλωρίδα.

«Θα χρειαστούν περαιτέρω πειράματα για να αποδειχτεί ότι οι αλλαγές αυτές αποδυναμώνουν την άμυνα του οργανισμού ενάντια στον καρκίνο που προκαλούν οι χημικές ουσίες που βρίσκονται στο καπνό του τσιγάρου ή προκαλούν άλλες ασθένειες στο στόμα, τους πνεύμονες ή στο έντερο», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Παραπομπές

Jing Wu, Brandilyn A Peters, Christine Dominianni, Yilong Zhang, Zhiheng Pei, Liying Yang, Yingfei Ma, Mark P Purdue, Eric J Jacobs, Susan M Gapstur, Huilin Li, Alexander V Alekseyenko, Richard B Hayes, Jiyoung Ahn. Cigarette smoking and the oral microbiome in a large study of American adults. International Society for Microbial Ecology (2016). DOI: 10.1038/ismej.2016.37

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *