Σύμφωνα με νέα μελέτη το DNA των Νεάντερταλ έδωσε στον Homo Sapiens τις αλλεργίες και βοήθησε στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος

Νεάντερταλ

Η διασταύρωση του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου Homo sapiens με Νεάντερταλ (Homo neanderthalensis), περίπου 40,000 χρόνια πριν, μπορεί να έχει αφήσει στους ανθρώπους γονιδιακές παραλλαγές, υπεύθυνες για τις ανοσολογικές αποκρίσεις, σύμφωνα με μια μέλετη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Human Genetics. Αυτή η κληρονομικότητα μπορεί να έχει αφήσει επίσης κάποιους από εμάς πιο επιρρεπείς στις αλλεργίες.

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι το 1 με 6 τοις εκατό των σύγχρονων Ευρασιακών γονιδιωμάτων έχουν κληρονομηθεί από αρχαία hominins, όπως οι Νεάντερταλ ή οι Denisovans.

Οι δυο νέες μελέτες υπογραμμίζουν τη λειτουργική σημασία αυτής της κληρονομικότητας σε γονίδια υποδοχέων (TLR – Toll-like receptor genes), TLR1, TLR6 και TLR10, τα οποία εκφράζονται στην επιφάνεια των κυττάρων, όπου ανιχνεύουν και ανταποκρίνονται σε συνιστώσες βακτηρίων, μυκήτων και παρασίτων. Αυτοί οι υποδοχείς του ανοσοποιητικού είναι απαραίτητοι για την επαγωγή φλεγμονωδών και αντι-μικροβιακών ανταποκρίσεων και για την ενεργοποίηση μιας προσαρμοστικής ανοσοαπόκρισης.

«Βρήκαμε ότι οι διασταυρώσεις με τους αρχαϊκούς συγγενείς μας έχει επηρεάσει τη γενετική ποικιλομορφία στο σημερινό γονιδίωμα σε τρία έμφυτα γονίδια ανοσίας που ανήκουν στην οικογένεια των Toll-like υποδοχέων του ανθρώπου», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους. «Αυτά και άλλα, έμφυτα γονίδια ανοσίας παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα καταγωγής από τους Νεάντερταλ από το υπόλοιπο γονιδίωμα».

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια λίστα 1500 γονιδίων που είναι γνωστό ότι παίζουν ρόλο στο έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα. Στη συνέχεια εξέτασαν τα πρότυπα της γενετικής ποικιλότητας και εξελικτικής αλλαγής σε αυτά τα γονίδια σε σχέση με το υπόλοιπο γονιδίωμα σε ένα πρωτοφανές επίπεδο λεπτομέρειας. Στη συνέχεια, εκτίμησαν το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών αυτών και το βαθμό που οι μεταβολές αυτές στα εν λόγω γονίδια είχαν κληρονομηθεί από τους Νεάντερταλ.

Οι ερευνητές κατέληξαν στην διαπίστωση ότι το σύμπλεγμα TLR6-TLR1-TLR10 είναι ανάμεσα στα γονίδια που παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό καταγωγής από Νεάντερταλ, τόσο στους Ευρωπαίους και στους Ασιάτες.

Παραπομπές

Η μελέτη – Introgression of Neandertal- and Denisovan-like Haplotypes Contributes to Adaptive Variation in Human Toll-like Receptors

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *