Ένα αρχαίο σύστημα ποταμού ανακαλύφθηκε στην ανατολική Ανταρκτική

Το πρόσφατα ανακαλυφθέν σύστημα ποταμών ήταν ενεργό μόλις πριν από 15.000 χρόνια κάτω από μια περιοχή που προηγουμένως καλυπτόταν από το παγωμένο φύλλο της Ανατολικής Ανταρκτικής, σύμφωνα με νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Geoscience.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ανέλυσαν τους πυρήνες των ιζημάτων και τους χάρτες πυθμένα της δυτικής θάλασσας του Ross (Ross Sea), μιας περιοχής η οποία έχει χάσει ένα μέρος του παγετώνα της.

Οι χάρτες δημιουργήθηκαν από δεδομένα τελευταίας τεχνολογίας που συλλέχθηκαν από το ερευνητικό σκάφος της NSF Nathaniel B. Palmer. Η ανάλυση αποκάλυψε το πως ο πάγος υποχώρησε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παγκόσμιας θέρμανσης μετά την τελευταία Εποχή των Παγετώνων.

Ένα παράδειγμα στοιχείων θαλάσσιων βαθυμετρικών στοιχείων που η ομάδα χρησιμοποίησε για την αναγνώριση ενός αρχαίου υδάτινου καναλιού

Σε πολλά σημεία, οι χάρτες δείχνουν αρχαία ποτάμια – όχι μόνο ένα σύστημα ποταμών, αλλά και τις λίμνες κάτω από τους παγετώνες από τις οποίες τροφοδοτούνταν.

“Λόγω της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με το πώς το νερό τρέχει σήμερα κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής, το απολιθωμένο σύστημα ποταμών προσφέρει μια μοναδική εικόνα για το πώς το νερό της Ανταρκτικής αποστραγγίζεται από τις υποθαλάσσιες λίμνες μέσω ποταμών μέχρι το σημείο που ο πάγος συναντά τη θάλασσα”, αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Οι σύγχρονες επιστημονικές παρατηρήσεις που οι επιστήμονες της υδρολογίας της Ανταρκτικής έχουν κάνει, είναι σύγχρονες καλύπτοντας ίσως μερικές δεκαετίες στην καλύτερη περίπτωση.

Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση ενός εκτεταμένου, ακάλυπτου, υδατοσχηματιζόμενου καναλιού το οποίο συνδέεται με δυο λίμνες τόσο στην αρχή του, όσο και στο τέρμα του.

“Το μέγεθος και η εμβέλεια του απολιθωμένου συστήματος ποταμών θα μπορούσε γίνει χρήσιμο για τους επιστήμονες που δημιουργούν μοντέλα φύλλων πάγου, και που επιδιώκουν να προσομοιώσουν την ροή νερού της Ανταρκτικής”, αναφέρουν επίσης οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Αυτό το σχηματικό απεικονίζει έναν υποκλαδικό ποταμό Ανταρκτικής και το φύλλο πάγου από πάνω. Οι μαύρες γραμμές t1, t2 και t3 δείχνουν όπου το φύλλο πάγου βρισκόταν κατά τη διάρκεια παύσεων στην υποχώρηση του πάγου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τέτοιες γραμμές από ακριβείς χάρτες του πυθμένα της θάλασσας Ross για να μελετήσουν πώς το υγρό νερό επηρέασε το φύλλο πάγου σε μια περίοδο της υποχώρησης που ξεκίνησε περίπου πριν από 15.000 χρόνια

“Για παράδειγμα, οι χάρτες δείχνουν ακριβώς πώς ο πάγος υποχώρησε σε όλο το σύστημα κανάλι-λίμνη. Το υποχωρητικό ρέμα πάγου στη δυτική θάλασσα του Ross, έκανε μια στροφή για να ακολουθήσει την πορεία ενός ποταμού κάτω από τον πάγο”.

“Είναι το μοναδικό τεκμηριωμένο παράδειγμα όπου ένα και μοναδικό ρεύμα πάγου ανέτρεψε τελείως την κατεύθυνση υποχώρησης, στη συνέχεια προς τα νότια και στη συνέχεια προς τα δυτικά και τελικά προς τα βόρεια, ακολουθώντας ένα υδρολογικό σύστημα κάτω από ένα παγετώνα”.

Ένα άλλο βασικό εύρημα αυτής της μελέτης είναι ότι η αποστράγγιση μέσω του ποταμού έγινε σε χρονική κλίμακα που μετρήθηκε σε δεκάδες έως αρκετές εκατοντάδες ετών.

Παραπομπές

Lauren M. Simkins et al. Anatomy of a meltwater drainage system beneath the ancestral East Antarctic ice sheet. Nature Geoscience (2017). DOI: 10.1038/ngeo3012

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *