Μια χαραγμένη πλάκα σχιστόλιθου 13,800 ετών απεικονίζει μια κατασκήνωση κυνηγών-τροφοσυλλεκτών

Moli-del-Salt-Engraving

Ένα χαραγμένο αντικείμενο που βρέθηκε πρόσφατα στον αρχαιολογικό χώρο της Moli del Salt στην Ισπανία, το οποίο χρονολογείται στα τέλη της ανώτερης παλαιολιθικής, περίπου 13,800 χρόνια πριν, μπορεί να δείχνει μια κατασκήνωση κυνηγών – τροφοσυλλεκτών, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση PLoS ONE.

Το παλαιολιθικό αντικείμενο είναι μια χαραγμένη πλάκα σχιστόλιθου που βρέθηκε στη Moli del Salt στη βορειοανατολική Ισπανία κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών το 2013.

Moli-del-Salt-Engraving 1

Φωτογραφία της χαραγμένης πλάκας σχιστόλιθου

Η πλάκα είναι περίπου 18 εκατοστόμετρα σε πλάτος, 8.5 εκατοστόμετρα σε ύψος και 3.6 εκατοστόμετρα σε πάχος. Χαραγμένα πάνω της εμφανίζονται επτά ημικύκλια μοτίβα τα οποία οι αρχαιολόγοι ερμηνεύουν αυτά τα μοτίβα, λόγω του σχήματος και των διαστάσεων τους ως καλύβες.

«Το μέγεθος των γραφικών μονάδων κυμαίνεται μεταξύ 4.3 και 2 εκατοστών σε πλάτος και μεταξύ 2.2 και 1.4 εκατοστά σε ύψος», αναφέρουν στη μελέτη οι αρχαιολόγοι. «Υποθέτουμε ότι τα επτά ημικύκλια μοτίβα στη πέτρα αντιπροσωπεύουν κατοικίες ή καλύβες τα οποία βρίσκονταν δίπλα από ένα ποτάμι».

Moli-del-Salt-Engraving 2

Φωτογραφία από τη χαραγμένη πλευρά με κοντινά πλάνα από τα επτά ημικυκλικά μοτίβα.

Αυτή η παλαιολιθική χαρακτική από την βορειοανατολική Ισπανία, μας δίνει την πρώτη αναπαράσταση μιας ανθρώπινης κοινωνικής ομάδας, αναφέρει στη μελέτη ο Δρ Manuel Vaquero του πανεπιστημίου Rovira and Virgili και επικεφαλής της μελέτης.

Παραπομπές

Η μελέτη – Looking at the Camp: Paleolithic Depiction of a Hunter-Gatherer Campsite

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *