Ανάλυση του γονιδιώματος αποκαλύπτει την άφιξη και την εξάπλωση των πρώτων Αμερικανών

native americans

Οι αρχικοί Αμερικανοί ήρθαν από τη Σιβηρία σε ένα ενιαίο κύμα όχι περισσότερο από 23.000 χρόνια πριν, στο ναδίρ της τελευταίας εποχής των παγετώνων, και προφανώς έζησαν αρχικά στο βόρειο τμήμα της ηπείρου, (ίσως για χιλιάδες χρόνια), πριν εξαπλωθούν σε δυο διακριτούς πληθυσμούς σε όλη τη Βόρεια και Νότια Αμερική, σύμφωνα με μια νέα γονιδιωματική ανάλυση.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science, επιβεβαιώνουν την πιο δημοφιλή θεωρία για τον εποικισμό της Αμερικής, αλλά απορρίπτουν άλλες θεωρίες, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας του προγενέστερου κύματος ανθρώπων από την Ανατολική Ασία, πριν από τους τελευταίους παγετώνες, όπως και την ιδέα ότι πολλαπλά ανεξάρτητα κύματα χωρίστηκαν στις μεγάλες υποομάδες των ιθαγενών Αμερικανών που βλέπουμε σήμερα.

Αυτή η μετανάστευση που έγινε την τελευταία εποχή των παγετώνων, μέσω μιας χερσαίας γέφυρας μεταξύ της Σιβηρίας και της Αλάσκας είναι διαφορετική από την άφιξη των Εσκιμώων και των Ινουίτ, οι οποίοι έφθασαν πιο αργά και εξαπλώθηκαν σε όλη την Αρκτική περίπου 5500 χρόνια πριν.

Τα ευρήματα απορρίπτουν επίσης την ιδέα ότι Πολυνήσιοι ή Ευρωπαίοι συνέβαλαν στη γενετική κληρονομιά των ιθαγενών Αμερικανών.

Η ανάλυση, χρησιμοποιώντας τα πιο ολοκληρωμένα γενετικά δεδομένα από ιθαγενείς Αμερικανούς μέχρι σήμερα, διεξήχθη χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά στατιστικά μοντέλα, δυο από τα οποία δημιουργήθηκαν από ερευνητές του Berkeley. Η πρώτη που αναπτύχθηκε από το εργαστήριο του Yun Song, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής της στατιστικής και της μηχανικής και επιστήμης των υπολογιστών, έλαβε υπόψη το σύνολο των πληροφοριών DNA που ήταν διαθέσιμες από τα γονιδιώματα. Η δεύτερη μέθοδος που αναπτύχθηκε από τον Rasmus Nielsen, καθηγητή βιολογίας, και την Kelley Harris, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, απαιτούσε πολύ λιγότερους υπολογισμούς, αλλά βασίστηκε σε μια σύνοψη του γονιδιώματος. Αυτές οι δυο μαζί με μια τρίτη μέθοδος, που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Ινστιτούτου Wellcome Trust Sanger στην Αγγλία, απέδωσαν σταθερά αποτελέσματα.

Τα δεδομένα αποτελούνταν από τα προσδιορισμένα γονιδιώματα τριανταενός ιθαγενών Αμερικανών, Σηβιριανών, και ανθρώπων από όλο τον Ειρηνικό Ωκεανό που ζουν σήμερα, και τα γονιδιώματα 23 αρχαίων ατόμων από τη Βόρεια και Νότια Αμερική, που εκτείνονταν σε μια περίοδο μεταξύ 200 και 6.000 χρόνων πριν.

«Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα ως προς τις ημερομηνίες της μετανάστευσης και η απόκλιση μεταξύ των βόρειων και νότιων ινδιάνικων πληθυσμών», δήλωσε ο Song, «αλλά καθώς θα έχουμε περισσότερα αλληλουχίες αρχαίων γονιδιωμάτων, θα είμαστε σε θέση να θέσουμε πιο ακριβείς ημερομηνίες για την εποχή της μετανάστευσης», πρόσθεσε ο Song.

Η διεθνής ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι βόρειοι και νότιοι πληθυσμοί των ιθαγενών Αμερικανών διαχωρίστηκαν μεταξύ 11.500 και 14.500 χρόνια πριν, με το βόρειο παρακλάδι να οδηγεί στους σημερινούς Athabascans και Amerindians που είναι σήμερα ευρέως κατανεμημένη σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Το νότιο παρακλάδι κατοικεί στη Κεντρική και Νότια Αμερική, καθώς και ένα μέρος της Βόρειας Αμερικής.

Συνδέσεις – Links

The Paper – Genomic evidence for the Pleistocene and recent population history of Native Americans

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *