Αρχαιολογικοί χώροι στη Νότια Αφρική αποκαλύπτουν περισσότερα που αφορούν την προέλευση την ενότητας αλλά και της διαφορετικοτητά μας

stone-tools-flints--005

Δύο από τους πιο διάσημους αρχαιολογικούς χώρους της Νοτίου Αφρικής, Sibudu και Blombos, έχουν αποκαλύψει ότι ομάδες που έζησαν κατά τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή σε αυτές τις διαφορετικές περιοχές, πάνω από 1000 χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη, χρησιμοποιούσαν παρόμοιου τύπου λίθινα εργαλεία μερικά από τα οποία χρονολογούνται 71,000 χρόνια πριν, αλλά ότι υπήρχαν διαφορές στο τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκαν.

«Αυτό δεν συνέβαινε 65,000 χρόνια πριν, όταν οι ομοιότητες στην κατασκευή εργαλείων δείχνουν ότι παρόμοιες πολιτιστικές παραδόσεις είχαν εξαπλωθεί σε όλη τη Νότια Αφρική», αναφέρει η καθηγητής Lyn Wadley, αρχαιολόγος στο πανεπιστήμιο του Witwatersrand στο Johannesburg.

Η Wadley είναι μέρος μιας διεθνούς ομάδας ερευνητών από τη Νότιο Αφρική, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία, οι οποίοι δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της συστηματικής τους μελέτης για την τεχνολογία λίθινων εργαλείων κατά τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή στο περιοδικό PLOS ONE.

Οι ερευνητές ανέλυσαν μέσω συστηματικής τεχνολογικής και τυπολογικής ανάλυσης δύο τύπους τεχνολογικού πολιτισμού της Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής (Still Bay και Howiesons Poort), από δύο από τα πιο γνωστά αρχαιολογικά μνημεία από αυτό το χρονικό διάστημα στη Νότια Αφρική, το σπήλαιο Blombos στο Western Cape και το Sibudu στην KwaZulu-Natal. Σε αυτές τις περιοχές έχουν βρεθεί πολλές από τις αρχαιολογικές μαρτυρίες για την καταγωγή της σύγχρονης ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Στη μελέτη, χρησιμοποιώντας δικά τους αλλά και δημοσιευμένα στοιχεία από άλλες εργασίες, οι ερευνητές καταγράφουν την ποικιλομορφία μεταξύ των λίθινων εργαλείων και συζητούν σε ποιο βαθμό μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ομογενή σύνολα οι διάφορες πολιτιστικές αλλά και τεχνολογικές συμπεριφορές των ανθρώπινων ομάδων που έζησαν σε αυτές τις περιοχές.

Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών, η ανάλυση των ερευνητών υποστηρίζει πως υπήρχε μια ομοιομορφία στις πολιτιστικές παραδόσεις και την τεχνολογία λίθινων εργαλείων μεταξύ των διάφορων περιοχών που συγκροτούν μια τεράστια περιοχή από το Western Cape μέχρι το KwaZulu-Natal.

Παρά τη χρήση διαφόρων τύπων πετρωμάτων σε κάθε περιοχή, οι τεχνίτες κάθε περιοχής ακολουθούσαν την ίδια διαδικασία για τη διαμόρφωση των λίθινων εργαλείων. Αυτό υποστηρίζει την ύπαρξη μετάδοσης μέσω της διδασκαλίας και του προφορικού λόγου, των παραδόσεων αλλά και των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων ανάμεσα στην ομάδα αλλά και στην περιοχή. Η μελέτη υποδηλώνει επίσης πως οι διάφορες περιοχές, σε σχέση με τις παραδόσεις και την κατασκευή λίθινων εργαλείων δεν ήταν στατικές αλλά υπέστησαν σταδιακές αλλαγές μέσα στο χρόνο.

Πηγή – The Still Bay and Howiesons Poort at Sibudu and Blombos : Understanding Middle Stone Age Technologies (Περιοδικό PLOS ONE)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *