Αστροφυσικοί δείχνουν σε μια νέα μελέτη ότι η ριβόζη, ένα δομικό στοιχείο της ζωής, μπορεί να σχηματιστεί στο πάγο κομητών

Κομήτης

Ερευνητές έχουν για πρώτη φορά δείξει ότι η ριβόζη (ribose), ένα σάκχαρο που είναι ένα από τα δομικά στοιχεία του γενετικού υλικού των ζωντανών οργανισμών, μπορεί να έχει σχηματιστεί στο πάγο κομητών. Για να φθάσουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια εξαιρετικά λεπτομερή ανάλυση ενός τεχνητού κομήτη ο οποίος δημιουργήθηκε από αστροφυσικούς στο Ινστιτούτου Αστροφυσικής Spatiale (CNRS / Πανεπιστήμιο Paris-Sud).

Οι ερευνητές προτείνουν στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Science, το πρώτο ρεαλιστικό σενάριο για το σχηματισμό αυτής της βασικής ένωσης, η οποία ποτέ δεν είχε ανιχνευθεί σε μετεωρίτες ή κομήτες μέχρι τώρα.

Το γενετικό υλικό όλων των ζωντανών οργανισμών στη Γη, καθώς και των ιών, αποτελείται από νουκλεϊνικά οξέα, το DNA και το RNA, το οποίο θεωρείται πιο πρωτόγονο και πιστεύεται ότι ήταν ένα από τα πρώτα μόρια, χαρακτηριστικό της ζωής, που εμφανίστηκε στη Γη. Οι επιστήμονες έχουν από καιρό αναρωτηθεί για την προέλευση αυτών των βιολογικών ενώσεων. Κάποιοι από αυτούς πιστεύουν ότι η ζωή στη Γη προήλθε από κομήτες οι οποίοι περιείχαν τα βασικά δομικά στοιχεία που απαιτούνται για τον σχηματισμό τέτοιων μορίων. Και πράγματι διάφορα αμινοξέα (τα συστατικά των πρωτεϊνών), και αζωτούχες βάσεις (ένα από τα συστατικά των νουκλεϊκών οξέων) έχουν ήδη βρεθεί σε μετεωρίτες, καθώς και σε τεχνητούς κομήτες που παράχθηκαν στο εργαστήριο.

Ωστόσο η ριβόζη, ένα άλλο βασικό συστατικό του RNA, δεν είχε ποτέ ανιχνευθεί σε υλικό εκτός της Γης ούτε δημιουργήθηκε στο εργαστήριο υπό αστροφυσικές συνθήκες. Τώρα όμως, με την προσομοίωση της εξέλιξης του διαστρικού πάγου ο οποίος απαρτίζει τους κομήτες, οι ερευνητές έχουν επιτυχώς ανιχνεύσει τη ριβόζη, κάτι το οποίο είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατανόηση της προέλευσης του RNA – και ως εκ τούτου της ζωής.

Αν και η ύπαρξη της ριβόζης σε πραγματικούς κομήτες μένει να επιβεβαιωθεί, η ανακάλυψη αυτή συμπληρώνει τον κατάλογο των μοριακών δομικών στοιχείων της ζωής που μπορούν να σχηματιστούν στο διαστρικό πάγο. Επίσης παρέχει περαιτέρω στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την θεωρία ότι οι κομήτες είναι η πηγή των οργανικών μορίων που έκαναν δυνατή τη ζωή στη Γη, και ίσως αλλού στο Σύμπαν.

Παραπομπές

Cornelia Meinert, Iuliia Myrgorodska, Pierre De Marcellus, Thomas Buhse, Laurent Nahon, Søren V. Hoffmann, Louis Le Sergeant D’hendecourt, Uwe J. Meierhenrich. Ribose and related sugars from ultraviolet irradiation of interstellar ice analogs. Science (2016). DOI: 10.1126/science.aad8137

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *