Το μικροβίωμα των βρεφών ίσως να καθορίζεται από το DNA της μητέρας

baby-gut-2_custom-63be2fa2983bf5400a567b831f60d16e8cae7967-s800-c85

Αμέσως μετά τη γέννα, τρισεκατομμύρια βακτήρια εισέρχονται στο πεπτικό σύστημα του βρέφους, αρχίζοντας να αυξάνονται. Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από το δέρμα, το κανάλι της γέννησης και από το πεπτικό σύστημα της μητέρας.

Μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Microbiome, αναφέρει πως τα είδη των βακτηρίων που θα εγκατασταθούν στο πεπτικό σύστημα του βρέφους, εξαρτώνται από το DNA της μητέρας. Επίσης η μελέτη επικεντρώθηκε σε ένα βακτήριο που ονομάζεται Bifidobacterium, το οποίο φαίνεται να ωφελεί τα βρέφη.

Μετά τη γέννα, το βακτήριο Bifidobacterium είναι από τα πρώτα που φθάνει στο πεπτικό σύστημα του βρέφους, το οποίο χαμηλώνει το pH των εντέρων, κάτι που σε αρκετά παθογόνα δεν αρέσει. “Φαίνεται να παίζει ρόλο στην πρόληψη των λοιμώξεων”, αναφέρει ο Zachery Lewis, μέλος της ερευνητικής ομάδας. Το βακτήριο όμως αυτό δεν λαμβάνεται από όλα τα βρέφη στις ίδιες ποσότητες, και αυτό οφείλεται από το οτι ένα συγκεκριμένο γονίδιο στο DNA της μητέρας καθορίζει τη συμπεριφορά του βακτήριου Bifidobacterium, το οποίο λειτουργεί μέσω του μητρικού γάλατος.

Οι γυναίκες έχουν μια σειρά από γονίδια τα οποία ελέγχουν τα ακριβή συστατικά του μητρικού γάλατος. Ένα γονίδιο το οποίο ονομάζεται FUT2, παράγει μια ειδική ζάχαρη από την οποία το Bifidobacterium τρέφεται. Η ποσότητα της παραγωγής της ζάχαρης αυτής καθορίζει την ποσότητα του Bifidobacterium στο σώμα του βρέφους. Περίπου 20 τοις εκατό των γυναικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, είχαν μια μετάλλαξη στο γονίδιο αυτό, παράγοντας λιγότερη ζάχαρη από το υπόλοιπο 80 τοις εκατό.

Βρέφη τα οποία οι μητέρες τους είχαν το μεταλλαγμένο γονίδιο είχαν περίπου 10 φορές λιγότερα Bifidobacterium, από τα βρέφη που οι μητέρες είχαν το μη μεταλλαγμένο γονίδιο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως το μητρικό γάλα και στις δύο περιπτώσεις είναι λιγότερο υγιές ή πολίτιμο. Το γονίδιο FUT2 είναι ένα από τα πολλά γονίδια που φαίνεται να παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του μικροβιώματος των βρέφων.

Η έρευνα έγινε στη πόλη Davis της California, στην οποία έλαβαν μέρος μόλις 44 γυναίκες. 12 είχαν την μετάλλαξη και 32 δεν την είχαν.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *