Βακτήρια στο γιαούρτι ίσως βοηθούν στη μείωση του άγχους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη

Γιαούρτι

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Scientific Reports, υπάρχουν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ένα κοινό προβιοτικό που βρίσκεται στα συμπληρώματα και το γιαούρτι μπορεί να μειώνει το άγχος.

Στη μελέτη τους οι ερευνητές εξέτασαν το πως ένα αγχώδες ψάρι-ζέβρα (zebrafish), συμπεριφέρθηκε μετά από δόσεις του Lactobacillus plantarum.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι απλά προβιοτικά που συνήθως χρησιμοποιούνται για να κρατούν τον πεπτικό μας σωλήνα σε συγχρονισμό, θα μπορούσαν να είναι επίσης επωφελής για την μείωση των επιπέδων του άγχους μας», αναφέρουν στη μελέτη τους οι ερευνητές.

Για να ελέγξουν την πιθανότητα αυτή, οι ερευνητές πρόσθεσαν το βακτήριο σε ορισμένες δεξαμενές όπου βρίσκονταν ψάρια-ζέβρα. Σε άλλες δεξαμενές που περιείχαν το ίδιο είδος ψαριού δεν προστέθηκε το βακτήριο. Στη συνέχεια οι ερευνητές εισήγαγαν περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες στις δύο ομάδες, όπως η αποστράγγιση μικρών ποσοτήτων νερού από τις δεξαμενές και τον συνωστισμό.

Με την ανάλυση των οδών γονιδίου και των δύο ομάδων ψαριών, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι τα ψάρια-ζέβρα που έλαβαν τα συμπληρώματα εμφάνισαν μείωση των μεταβολικών οδών που συνδέονται με το άγχος.

«Με τη μέτρηση των γονιδίων που σχετίζονται με το άγχος, κατά τις δοκιμές μας, ήμασταν σε θέση να προβλέψουμε πως αυτό το κοινό προβιοτικό ήταν σε θέση να δημιουργεί επωφελείς συμπεριφορικές αποκρίσεις σε αυτά τα ψάρια», αναφέρουν επίσης οι ερευνητές στη μελέτη τους. «Ουσιαστικά, τα βακτήρια στο έντερο τους μετέβαλαν την έκφραση του γονιδίου που σχετίζεται με το άγχος επιτρέποντας την αυξημένη σηματοδότηση συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών».

Για να ελέγξουν περαιτέρω τα ευρήματά τους οι ερευνητές μέτρησαν τις κινήσεις των ψαριών στις δεξαμενές τους, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία μέτρησης υπολογιστών και απεικόνισης. Προηγούμενες μελέτες της συμπεριφοράς των ψαριών έχουν δείξει ότι τα ψάρια που είναι αγχωμένα έχουν την τάση να περνούν περισσότερο χρόνο στο κάτω μέρος των δεξαμενών τους.

Μόλις χορηγήθηκαν στα ψάρια προβιοτικά, είχαν τα τάση να περνούν περισσότερο χρόνο προς την κορυφή των δεξαμενών, μια αλλαγή στη συμπεριφορά που υποδηλώνει ότι ήταν λιγότερο αγχωμένα.

«Με τη χρήση των ψαριών-ζέβρα, έχουμε αναπτύξει μια σχετικά ανέξοδη πλατφόρμα για τον έλεγχο άλλων ειδών βακτηρίων και προβιοτικών και τα ενδεχόμενα οφέλη τους σε διαφορετικά συστήματα του σώματος», αναφέρουν καταληκτικά οι ερευνητές.

Παραπομπές

Daniel J. Davis, Holly M. Doerr, Agata K. Grzelak, Susheel B. Busi, Eldin Jasarevic, Aaron C. Ericsson, Elizabeth C. Bryda. Lactobacillus plantarum attenuates anxiety-related behavior and protects against stress-induced dysbiosis in adult zebrafish. Scientific Reports (2016). DOI: 10.1038/srep33726

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *