Η εγκεφαλική δραστηριότητα ενισχύει τη διαδικασία σύνδεσης νευρικών κυττάρων

Neuron illustration

Η εγκεφαλική δραστηριότητα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο αναπτυσσόμενος εγγέφαλος συνδέει τους διάφορους νευρώνες, και μια μελέτη η οποία έγινε από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Colorado, προτείνει ένα νέο μοντέλο για την κατανόηση της διαδικασίας.

Μελετώντας το ψάρι zebrafish οι ερευνητές, εξέτασαν κατα πόσον η εγκεφαλική δραστηριότητα επηρεάζει την ανάπτυξη των μονωτικών περιβλημάτων σε συγκεκριμένους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Βρήκαν ότι, καθώς η επικάλυψη αυτών των νευραξόνων ήταν παντού η ίδια, εντούτις οι μοριακοί και κυτταρικού μηχανισμοί που σταθεροποιούν αυτές τις επικαλύψεις συμβάλουν ουσιαστικά στην επιλογή νευράξονα κατά την διάρκεια δραστηριότητας στον εγκέφαλο.

Η μελέτη η οποία δημοσιοποιήθηκε στο περιοδικό Nature Neuroscience, “θα συμβάλει στην κατανόηση των ψυχιατρικών ασθενειών αλλά θα ενταχθεί επίσης στη γενική συζήτηση που αφορά την κατανόηση των αλλαγών που συμβαίνουν στον εγκέφαλο των εφήβων κατά τη διάρκεια της εφηβείας”, δηλωσε 0 Bruce Appel PhD, καθηγητής παιδιατρικής της Ιατρική Σχολής και ένας από την ερευνητική ομάδα.

Η μελέτη βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες που έδειχαν ότι η λευκή ουσία του εγκεφάλου μπορεί να αναπτυχθεί μέσω συγκεκριμένων παιχνιδιών και της εκμάθησης μουσικών οργάνων. Η λευκή ουσία αποτελείται από νευράξονες, οι οποίοι μεταφέρουν ηλεκτρικά σήματα μεταξύ των νευρικών κυττάρων συνδέοντας διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου.

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η δραστηριότητα που εξαρτάται από τη λειτουργία των νευραξόνων, προωθούσε την επέκταση και την σταθεροποίηση των μελλοντικών αυτών επικαλύψεων των νευραξόνων τους οποίους προστατεύει. Χωρίς αυτή τη δραστηριότητα οι επικαλύψεις αυτές ήταν σε θέση να σχηματιστούν αλλά δεν επεκτείνονταν και μαζεύονταν σε μεγαλύτερη συχνότητα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *