Η κατάθλιψη αλλάζει την φαιά ουσία στους νεαρούς εγκεφάλους

Κατάθλιψη

Οι εγκέφαλοι των παιδιών που υποφέρουν από κλινική κατάθλιψη ως παιδιά προσχολικής ηλικίας, αναπτύσσονται διαφορετικά από εκείνα των παιδιών προσχολικής ηλικίας που δεν επηρεάζονται από τη διαταραχή, σύμφωνα με μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Psychiatry.

Η φαιά ουσία αυτών των παιδιών, ο ιστός που συνδέει τα κύτταρα του εγκεφάλου και μεταφέρει τα σήματα μεταξύ των κυττάρων και εμπλέκεται στην όραση, την ακοή, τη μνήμη, τη λήψη αποφάσεων και το συναίσθημα, είναι μικρότερη σε όγκο και λεπτότερη στο φλοιό, μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι σημαντική στην επεξεργασία των συναισθημάτων.

«Αυτό που είναι αξιοσημείωτο για τα συμπεράσματα της μελέτης μας είναι ότι είμαστε σε θέση να δούμε πώς μια εμπειρία ζωής, όπως ένα επεισόδιο κατάθλιψης, μπορεί να αλλάξει την ανατομία του εγκεφάλου», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους. «Παραδοσιακά, έχουμε σκεφτεί τον εγκέφαλο ως όργανο που αναπτύσσεται με ένα προκαθορισμένο τρόπο, αλλά η μελέτη μας δείχνει ότι η πραγματική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών διαθέσεων, της έκθεσης στη φτώχεια και την έλλειψη γονικής υποστήριξης και σίτισης, έχουν σημαντική επίπτωση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και της μετέπειτα εξέλιξης του».

Τα ευρήματα της μελέτης μπορούν να εξηγήσουν γιατί τα παιδιά και άλλοι που πάσχουν από κατάθλιψη έχουν δυσκολία στο να ρυθμίζουν τις διαθέσεις και τα συναισθήματά τους. Η μελέτη βασίζεται σε προηγούμενες εργασίες που περιγράφουν λεπτομερώς άλλες διαφορές στους εγκεφάλους των παιδιών με κατάθλιψη.

Για τις ανάγκες της νέας αυτής μελέτης, οι ερευνητές μελέτησαν 193 παιδιά, 90 εκ των οποίων είχαν διαγνωστεί με κατάθλιψη ως παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πραγματοποίησαν κλινικές αξιολογήσεις στα παιδιά πολλές φορές καθώς μεγάλωναν. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν επίσης μαγνητικές τομογραφίες σε τρεις χρονικές στιγμές, καθώς τα παιδιά μεγάλωναν. Οι πρώτες σαρώσεις έγιναν όταν τα παιδιά ήταν ηλικίας 6 έως 8, και οι τελικές σαρώσεις ελήφθησαν όταν ήταν ηλικίας 12 έως 15. Ένα σύνολο 116 παιδιών στην μελέτη έλαβαν τις τρεις σαρώσεις του εγκεφάλου.

Η φαιά ουσία αποτελείται κυρίως από νευρώνες, μαζί με άξονες που εκτείνονται από τα κύτταρα του εγκεφάλου για να μεταφέρουν τα σήματα. Η φαιά ουσία επεξεργάζεται τις πληροφορίες, και καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, αναπτύσσουν περισσότερο από αυτή. Αρχίζοντας γύρω στην εφηβεία, η ποσότητα της φαιάς ουσίας αρχίζει να μειώνεται καθώς η επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων γίνεται πιο αποτελεσματική και οι περιττές διαδικασίες εξαλείφονται.

«Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται κανονικά, αναπτύσσουν όλο και περισσότερη φαιά ουσία, αλλά στη συνέχεια μια διαδικασία που ονομάζεται pruning αρχίζει και τα περιττά κύτταρα νεκρώνονται. Η μελέτη μας όμως έδειξε μια πολύ απότομη πτώση, πιθανώς λόγω pruning, στα παιδιά που είχαν κατάθλιψη σε σχέση με υγιή παιδιά», αναφέρουν στη μελέτη οι ερευνητές.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη κατάθλιψης ήταν ένας βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της φαιάς ουσίας. Σε σαρώσεις που έγιναν σε παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν υποφέρει από κατάθλιψη, που σημαίνει ότι τα παιδιά θα είναι σε υψηλότερο κίνδυνο, τα επίπεδα της φαιάς ουσίας ήταν φυσιολογικά, εκτός εάν τα παιδιά είχαν υποφέρει από κατάθλιψη τα ίδια.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να διεξάγουν σαρώσεις του εγκεφάλου σε ακόμα μικρότερα παιδιά για να μάθουν αν η κατάθλιψη μπορεί να προκαλέσει το pruning στη φαιά ουσία του εγκεφάλου να ξεκινήσει νωρίτερα από το κανονικό, αλλάζοντας την πορεία της ανάπτυξης του εγκεφάλου καθώς ένα παιδί μεγαλώνει.

Παραπομπές

Η μελέτη – Early Childhood Depression and Alterations in the Trajectory of Gray Matter Maturation in Middle Childhood and Early Adolescence

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *