Οι μύγες φέρουν εκατοντάδες διαφορετικά είδη βακτηρίων, πολλά από τα οποία είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο

Ερευνητές αναφέρουν σε μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Scientfic Reports, ότι σε ορισμένες ορισμένες περιπτώσεις, οι μύγες φέρουν εκατοντάδες διαφορετικά είδη βακτηρίων, πολλά από τα οποία είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, προσθέτοντας στα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι μύγες φέρουν και διαδίδουν ασθένειες.

“Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να υποδείξει ένα νέο μηχανισμό μετάδοσης παθογόνων, όπου οι μύγες μπορεί να συμβάλλουν στην ταχεία μετάδοση παθογόνων παραγόντων σε καταστάσεις επιδημιών”, αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Οι ερευνητές διερεύνησαν το μικροβιακό περιεχόμενο μεμονωμένων τμημάτων του σώματος των μυγών, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών και των πτερυγίων. Τα πόδια φαίνεται να μεταφέρουν τους περισσότερους μικροβιακούς οργανισμούς από τη μια επιφάνεια στην άλλη.

Για τις ανάγκες της μελέτη τους οι ερευνητές ανέλυσαν το μικροβίωμα 116 οικιακών μυγών και χρυσόμυγων.

“Τα πόδια και τα πτερύγια δείχνουν την υψηλότερη μικροβιακή ποικιλομορφία στο σώμα της μύγας, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα βακτήρια χρησιμοποιούν τις μύγες σαν αερομεταφερόμενα μέσα”, αναφέρουν επίσης οι ερευνητές στη μελέτη τους.

“Μπορεί τα βακτήρια να επιβιώσουν στο ταξίδι τους, να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν σε μια νέα επιφάνεια. Στην πραγματικότητα, η μελέτη μας δείχνει ότι σε κάθε βήμα από τα εκατοντάδες που μια μύγα έχει πάρει, αφήνει πίσω μια μικροβιακή αποικία, αν η νέα επιφάνεια υποστηρίζει τη βακτηριακή ανάπτυξη”.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης για να βρουν τα σημεία όπου τα βακτηριακά κύτταρα και τα σωματίδια συνδέονται με το σώμα της μύγας.

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο κατέγραψε με λεπτομέρεια το κεφάλι μιας χρυσόμυγας σε αυτή την εικόνα

Οι οικιακή μύγα και η χρυσόμυγα συχνά εκτίθενται σε ανθυγιεινή ύλη επειδή χρησιμοποιούν κόπρανα και οργανική ύλη που βρίσκεται σε αποσύνθεση ως μέσο ανατροφής των μικρών τους, όπου μπορεί να λάβουν βακτήρια τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως παθογόνα για τους ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι οι οικιακές μύγες και οι χρυσόμυγες μοιράζονται πάνω από το 50 τοις εκατό του μικροβίωματός τους, ένα μείγμα μικροοργανισμών από τους οποίους κάποιοι σχετίζονται με τον ξενιστή και εκείνα και κάποιοι αποκτώνται από το περιβάλλον. Παραδόξως, οι μύγες που συλλέχθηκαν από στάβλους μεταφέρουν λιγότερους παθογόνους παράγοντες από εκείνες που συλλέχθηκαν από αστικά περιβάλλοντα.

Οι ερευνητές βρήκαν 15 περιπτώσεις του ανθρώπινου παθογόνου οργανισμού Helicobacter pylori, ένα παθογόνο που συχνά προκαλεί έλκη στο ανθρώπινο έντερο, σε μεγάλο βαθμό στα δείγματα μύγας που συλλέχθηκαν στη Βραζιλία. Η γνωστή οδός μετάδοσης του Helicobacter δεν έχει θεωρήσει ποτέ τις μύγες ως πιθανό φορέα για τη νόσο.

Το δυναμικό, λοιπόν, για τις μύγες να μεταφέρουν ασθένειες μπορεί να αυξηθεί όταν υπάρχουν γύρω περισσότεροι άνθρωποι.

“Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που απεικονίζει ολόκληρο το περιεχόμενο μικροβιακού DNA των φορέων εντόμων χρησιμοποιώντας αμερόληπτες μεθόδους”, αναφέρουν οι ερευνητές.

“Οι οικιακές μύγες και οι χρυσόμυγες θεωρούνται σημαντικοί μηχανικοί φορείς παγκοσμίως, αλλά οι πλήρεις δυνατότητές τους για μικροβιακή μετάδοση δεν αναλύθηκαν ποτέ ολοκληρωτικά χρησιμοποιώντας σύγχρονες μοριακές τεχνικές και βαθιά ανάλυση αλληλουχιών DNA”.

Παραπομπές

Ana Carolina M. Junqueira et al. The microbiomes of blowflies and houseflies as bacterial transmission reservoirs. Scientfic Reports (2017). DOI: 10.1038/s41598-017-16353

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *