Υψηλότερα επίπεδα της βιταμίνης D αντιστοιχούν σε μείωση του κινδύνου του καρκίνου

Βιταμίνη D

Ερευνητές αναφέρουν σε μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση PLoS ONE, ότι τα υψηλότερα επίπεδα της βιταμίνης D (ειδικά ο ορός 25-υδροξυβιταμίνης D), συνδέονται με αντίστοιχο μειωμένο κίνδυνο καρκίνου.

«Έχουμε ποσοτικοποιήσει την ικανότητα των επαρκών ποσοτήτων της βιταμίνης D, στη πρόληψη όλων των τύπων διηθητικού καρκίνου, οι οποίοι ήταν terra incognita πριν από τα ευρήματα της μελέτης μας», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Οι ερευνητές σε προηγούμενή τους μελέτη, έκαναν την πρώτη σύνδεση μεταξύ της ανεπάρκειας της βιταμίνης D (η οποία παράγεται από το σώμα μέσω της έκθεσης στον ήλιο) και ορισμένων μορφών καρκίνου. Μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν συνδέσεις μεταξύ της βιταμίνης D και άλλων καρκίνων, όπως του μαστού, του πνεύμονα και της ουροδόχου κύστης.

Στην νέα τους μελέτη οι ερευνητές προσπάθησαν να καθορίσουν ποιο είναι το επίπεδο της βιταμίνης D (25-υδροξυβιταμίνης D) που πρέπει να υπάρχει στο αίμα για να είναι αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου. Για να καταλήξουν στα ευρήματά τους, οι ερευνητές συγκέντρωσαν τις αναλύσεις δυο προηγούμενων μελετών : μιας τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής 1.169 γυναικών και μια προοπτικής μελέτης 1.135 γυναικών. Μια κλινική δοκιμή επικεντρώνεται στο κατά πόσον μια συγκεκριμένη δοκιμή ή θεραπεία είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Μια προοπτική μελέτη αναζητά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης, σε αυτή την περίπτωση της εμφάνισης καρκίνου μεταξύ των συμμετεχόντων.

Με το συνδυασμό των δύο μελετών, οι ερευνητές απέκτησε μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος και μεγαλύτερο εύρος των επιπέδων στον ορό του αίματος της 25-υδροξυβιταμίνης D ή 25 (ΟΗ) D.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ηλικιακά προσαρμοσμένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου ήταν 1.020 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα-έτη στην τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή και 722 ανά 100.000 άτομα-έτη στην προοπτική μελέτη. Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου μειώθηκε με την αύξηση της 25 (OH) D. Γυναίκες με συγκεντρώσεις 40 ng / ml ή περισσότερο της βιταμίνης είχαν 67 τοις εκατό χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου από τις γυναίκες με επίπεδα 20 ng / ml ή λιγότερο.

Τα συνιστώμενα επίπεδα της βιταμίνης D στον ορό του αίματος έχουν αποτελέσει πηγή έντονης συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Το 2010, το Ινστιτούτο Ιατρικής (ΙΟΜ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επίπεδα χαμηλότερα από 12 ng / ml αντιπροσωπεύουν μια ανεπάρκεια βιταμίνης D και συνέστησε τον στόχο του 20 ng / ml, ο οποίος μπορεί να είναι εφικτός στους περισσότερους υγιείς ενήλικες (ηλικίας 19-70).

Οι ερευνητές στη μελέτη τους δεν προσδιορίζουν μια μοναδική βέλτιστη ημερήσια πρόσληψη της βιταμίνης D. Απλά αναφέρουν ότι η μείωση του κινδύνου του καρκίνου γίνεται μετρήσιμη σε 40 ng / ml, με επιπλέον όφελος σε υψηλότερα επίπεδα.

«Τα ευρήματα της μελέτης μας υποστηρίζουν μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της 25 (OH) D και του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, και τονίζουν τη σημασία που έχει για την πρόληψη του καρκίνου η επίτευξη συγκέντρωσης της βιταμίνης D στον ορό του αίματος πάνω από 20 ng / ml, ποσοστό που συνιστάται από το Ινστιτούτο Ιατρικής (ΙΟΜ)», αναφέρουν οι ερευνητές.

Παραπομπές

Sharon L. McDonnell , Carole Baggerly, Christine B. French, Leo L. Baggerly, Cedric F. Garland, Edward D. Gorham, Joan M. Lappe, Robert P. Heaney. Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study. PLOS ONE (2016). DOI: 10.1371/journal.pone.0152441

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *