Πώς οι οσμές μετατρέπονται σε μακροπρόθεσμες μνήμες

Νευροεπιστήμονες αναφέρουν σε μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Cerebral Cortex, ότι έχουν διερευνήσει ποια περιοχή του εγκεφάλου είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση οσμών ως μακροπρόθεσμες αναμνήσεις.

Ορισμένες οσμές μπορούν να προκαλέσουν αναμνήσεις από εμπειρίες από χρόνια πίσω. Η τρέχουσα μελέτη δείχνει ότι ο απιοειδής φλοιός (οσφρητικό φλοιός), μέρος του οσφρητικού εγκεφάλου, εμπλέκεται στη διαδικασία αποθήκευσης αυτών των αναμνήσεων. Ο μηχανισμός αυτός, ωστόσο, λειτουργεί μόνο σε αλληλεπίδραση με άλλες περιοχές του εγκεφάλου.

“Είναι γνωστό ότι ο απιοειδής φλοιός είναι ικανός να αποθηκεύει προσωρινά τις οσφρητικές αναμνήσεις. Θέλαμε να μάθουμε αν ισχύει και για τις μακροχρόνιες αναμνήσεις”, αναφέρουν στη μελέτη τους οι ερευνητές.

Η συναπτική πλαστικότητα είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των μνημών στις δομές μνήμης του εγκεφάλου: Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων μεταβάλλεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται συναπτική πλαστικότητα, έτσι ώστε να δημιουργείται μια μνήμη.

Οι ερευνητές εξέτασαν αν ο απιοειδής φλοιός ποντικιών είναι ικανός να εκφράσει τη συναπτική πλαστικότητα και εάν η αλλαγή αυτή διαρκεί περισσότερο από τέσσερις ώρες. υποδεικνύοντας ότι μπορεί να έχει δημιουργηθεί μακροχρόνια μνήμη.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ηλεκτρικές ωθήσεις στον εγκέφαλο για να εξομοιώσουν διαδικασίες που ενεργοποιούν την κωδικοποίηση μιας οσφρητικής αίσθησης ως μνήμη. Χρησιμοποίησαν διαφορετικά πρωτόκολλα διέγερσης τα οποία ποικίλλουν στη συχνότητα και την ένταση των παλμών.

Είναι γνωστό ότι αυτά τα πρωτόκολλα μπορούν να προκαλέσουν μακροχρόνιες επιδράσεις σε μια άλλη περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τις μακροπρόθεσμες αναμνήσεις: τον ιππόκαμπο. Εντυπωσιακά, τα ίδια πρωτόκολλα δεν προκάλεσαν μακροχρόνια αποθήκευση πληροφοριών με τη μορφή της συναπτικής πλαστικότητας στον απιοειδή φλοιό.

Οι ερευνητές αναρωτήθηκαν εάν πρέπει να δοθεί εντολή στον απιοειδή φλοιό έτσι ώστε να δημιουργήσει μια μακροχρόνια μνήμη. Εν συνεχεία διέγειραν μια υψηλότερη περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται προμετωπιαίος λοβός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διάκριση των αισθητήριων εμπειριών. Αυτή τη φορά η διέγερση της περιοχής του εγκεφάλου δημιούργησε την επιθυμητή αλλαγή στον απιοειδή φλοιό.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι ο απιοειδής φλοιός είναι πράγματι σε θέση να χρησιμεύσει ως αρχείο για μακροχρόνιες μνήμες, αλλά χρειάζεται πληροφορίες από τον προμετωπιαίο λοβό, μια υψηλότερη περιοχή του εγκεφάλου, που να του δίνει τις “οδηγίες” ότι ένα συμβάν πρέπει να αποθηκευτεί ως μακροπρόθεσμη μνήμη “, αναφέρουν επίσης οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Παραπομπές

Christina Strauch et al. In the Piriform Cortex, the Primary Impetus for Information Encoding through Synaptic Plasticity Is Provided by Descending Rather than Ascending Olfactory Inputs. Cerebral Cortex (2017). DOI: 10.1093/cercor/bhx315

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *