Σημαντικά ευρήματα από το Εργαστήριο Αναπτυξιακής Βιολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

Capture

Σημαντικά ευρήματα ανακοίνωσαν ερευνητές από το Εργαστήριο Αναπτυξιακής Βιολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας του τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη μελέτη τους οι ερευνητές Νεόφυτος Χριστοδούλου και Πάρης Σκουρίδης, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Cell Reports, οι ερευνητές αναφέρουν νέα δεδομένα σε σχέση με το μηχανισμό που οδηγεί στο σχηματισμό του νευρικού σωλήνα στα σπονδυλωτά, μια διαδικασία που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά την εμβρυογένεση.

Οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας μικροσκοπία υψηλής ανάλυσης σε συνδυασμό με μοριακούς βιοαισθητήρες έδειξαν ότι η Κορυφαία Στένωση (Apical Constriction), η μορφογενετική κίνηση υπεύθυνη για το σχηματισμό του νευρικού σωλήνα, ελέγχεται από κυτταρικά αυτόνομες και ασύγχρονες παλμικές συσπάσεις ενός κορυφαία εντοπισμένου συμπλόκου ακτίνης. Οι συσπάσεις αυτές ελέγχονται από κυτταρικά αυτόνομους και ασύγχρονους παλμούς ασβεστίου. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της μελέτης προτείνουν ότι η αυτόνομη και ασύγχρονη φύση της διαδικασίας είναι απαραίτητες για τη σωστή διαμόρφωση του νευρικού σωλήνα και του νευρικού συστήματος.

Η σημασία των πιο πάνω ευρημάτων εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα είναι από τις πιο συχνές ανωμαλίες που εμφανίζονται στον άνθρωπο. Συγκεκριμένα εμβρυικές ανωμαλίες που σχετίζονται με το κλείσιμο του νευρικού σωλήνα οδηγούν σε δυσμορφίες του κρανίου, της σπονδυλικής στήλης και του νευρικού συστήματος. Για το λόγο αυτό, η ακριβής περιγραφή και κατανόηση του μηχανισμού που ελέγχει τη δημιουργία του νευρικού σωλήνα είναι απαραίτητες για τη κατανόηση και ταυτοποίηση των παραγόντων που προκαλούν αυτές τις ανωμαλίες.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί το κυριότερο κέντρο έρευνας στη Κύπρο στους τομείς Βιολογικών και Βιοϊατρικών επιστημών. Τα τελευταία χρόνια, το Τμήμα έχει παρουσιάσει μεγάλες επιτυχίες τόσο με σημαντικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά όσο και με την προσέλκυση σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων όπως ERC και Marie Curie.

Παραπομπές

Η μελέτη – Cell-Autonomous Ca2+ Flashes Elicit Pulsed Contractions of an Apical Actin Network to Drive Apical Constriction during Neural Tube Closure

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ανακοίνωση του Τμήματος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *