Σημαντικά βήματα προς μια ολοκληρωμένη θεωρία για τις θεμελιώδης δυνάμεις της φύσης κάνει νέα μελέτη

lhc_computing2_h

Η συγχώνευση της ηλεκτρομαγνητικής, της ασθενούς πυρηνικής και της ισχυρής πυρηνικής δύναμης (θεμελιώδης δυνάμεις μαζί με τη βαρύτητα), σε μια ενιαία δύναμη είναι ένα στόχος που απασχολεί τους φυσικούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα ο μαθηματικός φυσικός Walter van Suijlekom, δείχνει αυτή τη λεγόμενη «μεγάλη ενοποίηση» σε ένα μοντέλο για πρώτη φορά, που ανέπτυξε σε συνεργασία με συναδέλφους του από τη Γαλλία και το Λίβανο. Το μοντέλο αυτό περιγράφεται σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση High Energy Physics.

Στη θεωρία του της σχετικότητας, ο Αϊνστάιν περιγράφει τη βαρύτητα, αλλά παραλείπει την ηλεκτρομαγνητική δύναμη, την ασθενή πυρηνική και την ισχυρή πυρηνική δύναμη. Με μη-μεταθετική γεωμετρία, μαθηματικοί φυσικοί προσπάθησαν να ενοποιήσουν αυτές τις δυνάμεις σε μια ενιαία δύναμη. Η μεγάλη ενοποίηση των δυνάμεων αυτών έχει ήδη αναφερθεί ως επιχείρημα για την υπερσυμμετρία και τη θεωρία των χορδών.

«Η δημοσίευση αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης θεωρίας για τις δυνάμεις της φύσης», αναφέρει στη μελέτη ο Van Suijlekom. «Το νέο μας μοντέλο προέκυψε στο πλαίσιο της μη-μεταθετική γεωμετρίας και έχει άμεση σύζευξη με το Καθιερωμένο Μοντέλο. Ως εκ τούτου, η σημερινή δημοσίευση επιβεβαιώνει την προσέγγισή μας σε μη-μεταθετική γεωμετρία και αυτό μας δίνει την κατεύθυνση που να ψάξουμε για σωματίδια πέρα ​​από το Καθιερωμένο Μοντέλο».

Αυτό το γράφημα δείχνει την ενοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης, της αδύνατης και της ισχυρής πυρηνικής δύναμης

Αυτό το γράφημα δείχνει την ενοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης, της αδύνατης πυρηνικής και της ισχυρής πυρηνικής δύναμης

Τι σημαίνουν όμως αυτά τα θεμελιώδη μαθηματικά αποτελέσματα; «Το μοντέλο μας μπορεί τώρα να επιβεβαιωθεί σε χαμηλές ενέργειες στο CERN», εξηγεί στη μελέτη ο Van Suijlekom. « Και προσφέρει δυνατότητες να κάνουμε πιο ακριβείς προβλέψεις όπως για παράδειγμα τη μάζα των σωματιδίων, διότι αυτές οι προβλέψεις βασίζονται πλέον σε στέρεα μαθηματικά».

Παρόλο που η μελέτη του Van Suijlekom και των συνεργατών του έχει μόλις πρόσφατα δημοσιευθεί, φαινομενολογικοί φυσικοί έχουν χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της σε νέες έρευνες. Υπολόγισαν εκ νέου τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τα και έλεγξαν επίσης μερικές επιπλέον περιπτώσεις.

Παραπομπές

Η μελέτη – Grand unification in the spectral Pati-Salam model

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *