Ενδείξεις πρωτεϊνών στο πλάσμα αίματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξέταση αίματος για τον καρκίνο

Μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences, αναφέρει ότι όταν μια σειρά πρωτεϊνών στο πλάσμα του αίματος αυξηθεί, σηματοδοτεί την παρουσία καρκίνου.

Οι γιατροί μπορεί σύντομα να είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να παρακολουθούν τον καρκίνο με μια απλή εξέταση αίματος, μειώνοντας ή εξαλείφοντας την ανάγκη για πιο επεμβατικές διαδικασίες.

Παρόλο που η μελέτη, βασίστηκε στην ανάλυση μικροκυστιδίων και εξωσωμάτων στο πλάσμα του αίματος από ασθενείς με καρκίνο του μαστού, οι ερευνητές αναφέρουν ότι είναι δυνατό η νέα μέθοδος θα μπορούσε να λειτουργήσει για οποιοδήποτε τύπο καρκίνου και άλλων τύπων ασθενειών.

Η φωσφορυλίωση πρωτεϊνης, η προσθήκη δηλαδή μιας φωσφορικής ομάδας σε μια πρωτεΐνη μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό καρκινικού κυττάρου. Έτσι οι φωσφορυλιωμένες πρωτεΐνες, γνωστές ως φωσφοπρωτείνες, θεωρήθηκαν ως πρωταρχικοί υποψήφιοι για βιοδείκτες του καρκίνου.

Μέχρι τώρα, όμως, οι επιστήμονες δεν ήταν σίγουροι εάν η ταυτοποίηση των φωσφοπρωτείνών στο αίμα ήταν δυνατή, καθότι το συκώτι απελευθερώνει φωσφατάση στο αίμα, η οποία αποφωσφορυλιώνει τις πρωτεΐνες.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί τύποι καρκίνου, ακόμα και πολλαπλές μορφές για διαφορετικούς τύπους καρκίνου, που η εύρεση βιοδεικτών ήταν αποθαρρυντική», αναφέρουν στην μελέτη τους οι ερευνητές. «Αυτό που αναφέρουμε στη μελέτη μας είναι σίγουρα μια σημαντική ανακάλυψη, που δείχνει την δυνατότητα χρησιμοποίησης των φωσφοπρωτείνών στο αίμα για τον εντοπισμό και παρακολούθηση των ασθενειών».

Όπως αναφέρουν στη μελέτη τους οι ερευνητές, βρήκαν σχεδόν 2.400 φωσφοπρωτείνες σε ένα δείγμα αίματος και εντόπισαν 144 που ήταν σημαντικά αυξημένες σε ασθενείς με καρκίνο. Οι ερευνητές συνέκριναν δείγματα αίματος ενός χιλιοστόλιτρου από 30 ασθενείς με καρκίνο του μαστού με έξι υγιείς εθελοντές ελέγχου.

Μια απλή εξέταση αίματος για τον καρκίνο θα είναι πολύ λιγότερο επεμβατική από μεθόδους όπως η βιοψία που αφαιρούν τον ιστό . Ένας γιατρός θα μπορούσε επίσης να ελέγχει τακτικά το αίμα ασθενών με καρκίνο για να κατανοήσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να παρακολουθεί τους ασθενών μετά τη θεραπεία για να δει εάν ο καρκίνος επιστρέφει.

«Δεν υπάρχει προς το παρόν σχεδόν κανένας τρόπος για την παρακολούθηση των ασθενών μετά τη θεραπεία», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους. «Οι γιατροί πρέπει να περιμένουν μέχρι ο καρκίνος να έρθει πίσω».

Παραπομπές

I-Hsuan Chen et al. Phosphoproteins in extracellular vesicles as candidate markers for breast cancer. Proceedings of the National Academy of Sciences (2017). DOI:10.1073/pnas.1618088114

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *