Το βρεφικό κλάμα ενεργοποιεί συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την κίνηση και την ομιλία

Το βρεφικό κλάμα ενεργοποιεί συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την κίνηση και την ομιλία, σύμφωνα με μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.

Τα ευρήματα της μελέτης, εντοπίζουν τις συμπεριφορές και τις υποκείμενες εγκεφαλικές δραστηριότητες που είναι συνεπείς μεταξύ των μητέρων διαφορετικών πολιτισμών. Η κατανόηση αυτών των αντιδράσεων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και τη θεραπεία των φροντιστών που διατρέχουν κίνδυνο για παιδική κακοποίηση και άλλες προβληματικές συμπεριφορές.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια σειρά μελετών συμπεριφοράς και απεικόνισης εγκεφάλου χρησιμοποιώντας λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (fMRI).

Μέσω μιας ομάδας 684 νέων μητέρων από την Αργεντινή, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, το Καμερούν, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Κένυα, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ερευνητές παρακολούθησαν και κατέγραψαν μία ώρα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μητέρων και των 5 μηνών βρεφών τους στο σπίτι.

Η ομάδα ανέλυσε κατά πόσον οι μητέρες ανταποκρίνονταν στο κλάμα του βρέφους τους, δείχνοντας στοργή, αποσπώντας την προσοχή, θηλάζοντας, παίζοντας ή μιλώντας. Ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία προήλθαν, οι μητέρες ήταν πιθανό να πάρουν και να κρατήσουν ή να μιλήσουν μετά το κλάμα τους βρέφους.

Μέσα από μελέτες fMRI άλλων ομάδων γυναικών, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι το βρεφικό κλάμα ενεργοποίησε παρόμοιες περιοχές του εγκεφάλου σε νέες και έμπειρες μητέρες: τη συμπληρωματική κινητική περιοχή, η οποία συνδέεται με την πρόθεση της κίνησης και της ομιλίας, τις κατώτερες μετωπιαίες περιοχές, οι οποίες εμπλέκονται στην παραγωγή της ομιλίας, και τις ανώτερες κροταφικές περιοχές που συνδέονται με την επεξεργασία ήχου.

Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι αντιδράσεις των μητέρων στο κλάμα των βρεφών είναι ενστικτώδες και γενικεύσιμες σε όλες τις κουλτούρες. Η μελέτη βασίζεται επίσης σε παλαιότερες εργασίες που δείχνουν ότι οι εγκέφαλοι των γυναικών και των ανδρών ανταποκρίνονται διαφορετικά στο κλάμα των βρεφών.

Παραπομπές

Marc H et al. Neurobiology of culturally common maternal responses to infant cry. Proceedings of the National Academy of Sciences (2017). DOI: 10.1073/pnas.1712022114

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *