Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντιπρωτονίων έχουν μετρηθεί για πρώτη φορά

Αντιπρωτόνια

Η πρώτη μέτρηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ αντιπρωτονίων, το αντίθετο των πρωτονίων, έχει ολοκληρωθεί από μια διεθνή ομάδα φυσικών που εργάζονται στον Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) στο στο Brookhaven National Laboratory στη Νέα Υόρκη.

Η ερευνητική ομάδα, έχει ανακαλύψει ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντιπροτωνίου-αντιπροτωνίου είναι συνεπείς με τις αλληλεπιδράσεις πρωτονίου-πρωτονίου. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Nature, που δείχνει ότι οι αλληλεπιδράσεις των αντιπρωτονίων είναι ελκυστικές. Τα αντιπρωτόνια έχουν την ίδια μάζα αλλά διαφορετικό ηλεκτρικό φορτίο σε αντίθεση με τα «κανονικά» πρωτόνια, και η κατανόηση το πώς τα θεμελιώδη σωματίδια αλληλεπιδρούν αποτελεί κεντρικό στόχο της πυρηνικής φυσικής.

Το πείραμα RHIC χρησιμοποιεί συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο δέσμες ιόντων χρυσού τα οποία ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός για την παραγωγή νέων σωματιδίων. Η σύγκρουση αναδομεί τα πρωτόνια και τα νετρόνια του χρυσού σε κουάρκ, και παράγει χιλιάδες περισσότερα σωματίδια, συμπεριλαμβανομένων και αντιπρωτονίων.

Τα πρωτόνια είναι θεμελιώδη σωματίδια που βρίσκονται στον πυρήνα, στο κέντρο των ατόμων. Έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο και περιβάλλονται από νετρόνια, τα οποία δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Και τα πρωτόνια και τα νετρόνια, που συλλογικά ονομάζονται νουκλεόνια, είναι φτιαγμένα από κουάρκ που αλληλεπιδρούν χρησιμοποιώντας την ισχυρή πυρηνική δύναμη, «κολλώντας» τα σωματίδια μεταξύ τους κάνοντας τα άτομα απολύτως σταθερά.

Η ύλη και η αντιύλη έχουν υψηλό βαθμό συμμετρίας και είναι το ακριβές είδωλο του άλλης. Η συμμετρία δεν είναι τέλεια και οι νόμοι της φυσικής στις αρχές του σύμπαντος ευνόησαν λίγο περισσότερο την ύλη από την αντιύλη, κάτι το οποίο εξηγεί γιατί παρατηρούμε μόνο ύλη γύρω μας και πρέπει να δημιουργήσουμε την αντιύλη στα εργαστήρια. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και λεπτή διαφορά στη συμπεριφορά της αντιύλης θα μπορούσε να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη φύση της πραγματικότητας.

Παραπομπές

Η μελέτη – Measurement of interaction between antiprotons

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *