Τα μακροφάγα κύτταρα διευκολύνουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα στην καρδιά, σύμφωνα με μια νέα μελέτη

Τα μακροφάγα, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος που είναι γνωστά για την απορρόφηση μικροβιακών εισβολέων και βιολογικών αποβλήτων, βοηθούν τον καρδιακό ρυθμό των θηλαστικών σύμφωνα με μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Cell, ένας ρόλο που μας ήταν προηγουμένως άγνωστος.

Οι ερευνητές αναφέρουν στην μελέτη τους ότι ανακάλυψαν ότι τα μακροφάγα συσσωματώνονται γύρω από τα κεντρικά καρδιακά κύτταρα που ρυθμίζουν τους ηλεκτρικούς παλμούς μέσα στην καρδιά ποντικιών, βοηθώντας τα κύτταρα στη διαγωγή ηλεκτρισμού.

Ποντίκια τα οποία είχαν τροποποιηθεί γενετικά έτσι ώστε να στερούνται τα μακροφάγα, είχαν ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, υπονοώντας ότι αυτά τα ανοσοκύτταρα μπορεί επίσης να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στις καρδιακές παθήσεις.

“Η μελέτη μας ανοίγει μια νέα οδό στη ηλεκτροφυσιολογία. Τώρα έχουμε έναν νέο τύπο κυττάρων που εμπλέκονται στη διαγωγή του ηλεκτρισμού”, αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους. “Τα μακροφάγα είναι γνωστά για την αίσθηση του περιβάλλοντός τους και για την δραστικά εκούσια αλλαγή του φαινοτύπου τους, έτσι ώστε όταν έχουμε μια κατάσταση όπου υπάρχει φλεγμονή στην καρδιά που μπορεί να μεταβάλει την αγωγιμότητα, να μπορούμε να σκεφτούμε εάν αυτά τα κύτταρα σχετίζονται αιτιατά με παρόμοιες ανωμαλίες αγωγιμότητας”.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι τα μακροφάγα βρίσκονται σε μεγάλη αφθονία γύρω από τις φλεγμονώδεις ή νοσούντες καρδιές, αλλά οι ερευνητές άρχισαν την νέα τους μελέτη με το ερώτημα, τι κάνουν τα ανοσιακά κύτταρα σε μια υγιή καρδιά.

Αφότου διενήργησαν μια μαγνητική τομογραφία καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογραφήματος ενός ποντικού που στερείτο μακροφάγα κύτταρα, βρήκαν ότι η καρδιά του ποντικού κτυπούσε πολύ αργά. Εξετάσεις που έγιναν σε υγιή ποντίκια, αποκάλυψαν μια υψηλή πυκνότητα μακροφάγων που κατοικούσαν στον καρδιακό κολποκοιλιακό κόμβο, ο οποίος διάγει ηλεκτρισμό προς τις κοιλίες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα μακροφάγα επεκτείνουν τις κυτταρικές μεμβράνες τους μεταξύ των καρδιακών κυττάρων και δημιουργούν πόρους για να ρέει το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα μακροφάγα κύτταρα συμβάλλουν με την προετοιμασία των αγώγιμων καρδιακών κυττάρων για την επόμενη διαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε τα αγώγιμα κύτταρα να μπορούν να συμβαδίζουν με ένα ρυθμό γρήγορης συστολής.

Η ερευνητική ομάδα θα συνεχίσει την έρευνα της εξετάζοντας εάν τα μακροφάγα εμπλέκονται σε κοινές ανωμαλίες αγωγιμότητας. Υπάρχουν επίσης πιθανές συνδέσεις μεταξύ των μακροφάγων και των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, τα οποία αναφέρονται ότι βοηθούν στην αντιμετώπιση καρδιακών παθήσεων. Εάν τα μακροφάγα παίζουν ρόλο στην ασθένεια, οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτή η κατανόηση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια νέα σειρά θεραπειών.

Παραπομπές

Hulsmans, Clauss, and Xiao et al. Macrophages Facilitate Electrical Conduction in the Heart. Cell (2017). DOI: 10.1016/j.cell.2017.03.050

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *