Νέα μελέτη παρέχει νέα στοιχεία για την ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στο σχηματισμό της Γης και του Άρη

Μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature, αλλάζει την αντίληψη των επιστημόνων για το πώς οι βραχώδεις πλανήτες αποκτούν τα φυσικά και χημικά τους χαρακτηριστικά.

Οι πλανήτες αναπτύσσονται με μια διαδικασία επικάθησης (μια σταδιακή συσσώρευση πρόσθετου υλικού), όπου στη συνέχεια συγκρούονται με τους γειτονικούς του πλανήτες. Αυτή είναι συχνά μια χαοτική διαδικασία όπου το υλικό χάνεται καθώς και κερδίζεται.

Τεράστια πλανητικά σώματα που προσκρούουν με ταχύτητες εκατοντάδων χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, δημιουργούν σημαντική θερμότητα η οποία με τη σειρά της παράγει ωκεανούς μάγματος και προσωρινές ατμόσφαιρες ατμοποιημένου βράχου.

Πριν οι πλανήτες φτάσουν περίπου στο μέγεθος του Άρη, η βαρυτική έλξη είναι πολύ αδύναμη για να διατηρηθεί αυτή η ατμόσφαιρα πυριτίου. Η επανειλημμένη απώλεια αυτού του περιβλήματος ατμού κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης αύξησης της σύγκρουσης προκαλεί την ουσιαστική αλλαγή της σύνθεσης του πλανήτη.

“Παραθέτουμε στοιχεία ότι μια τέτοια ακολουθία γεγονότων συνέβη στη διαμόρφωση της Γης και του Άρη, χρησιμοποιώντας μετρήσεις υψηλής ακρίβειας των συνθέσεων ισοτόπων μαγνησίου τους”, αναφέρουν στη μελέτη τους οι ερευνητές.

“Οι αναλογίες ισοτόπων μαγνησίου αλλάζουν ως αποτέλεσμα της απώλειας ατμών πυριτικού άλατος, το οποίο κατά προτίμηση περιέχει τα ελαφρύτερα ισότοπα. Με αυτό τον τρόπο εκτιμήσαμε ότι κατά τη διάρκεια του σχηματισμού της, ο πλανήτης μας έχασε περισσότερο από το 40 τοις εκατό της μάζας του”.

Για τις ανάγκες της μελέτης τους οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα της Γης μαζί με μετεωρίτες από τον Άρη και τον αστεροειδή Vesta.

“Η Γη, ο Άρης και η Vesta έχουν ξεχωριστές αναλογίες ισότοπων μαγνησίου από κάθε πιθανή πρώτη ύλη των νεφελωμάτων”, αναφέρουν επίσης οι ερευνητές. “Οι ισότοπα βαριές συνθέσεις ισοτόπων μαγνησίου των πλανητών δείχνουν προς μια ουσιαστική (40 τοις εκατό) απώλεια μάζας μετά από επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξατμίσεως κατά τη διάρκεια της προσθήκης τους”.

“Αυτή η διαδικασία σχηματισμού είχε ως αποτέλεσμα άλλες χημικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, που παρήγαν τα μοναδικά χημικά χαρακτηριστικά της Γης. Ενώ ήταν γνωστό ότι ο σχηματισμός των πλανητών είναι μια βίαιη διαδικασία και ότι οι συνθέσεις των πλανητών όπως η Γη είναι ξεχωριστές, δεν ήταν ξεκάθαρο ότι αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονταν”.

“Τώρα δείχνουμε ότι η απώλεια ατμών κατά τη διάρκεια των μεγάλων ενεργειακών συγκρούσεων της πλανητικής αύξησης, έχει μια βαθιά επίδραση στη σύνθεση ενός πλανήτη”.

“Αυτή η διαδικασία φαίνεται κοινή για τον σχηματισμό ενός πλανήτη εν γένει, όχι μόνο για τη Γη και τον Άρη αλλά για όλους τους πλανήτες στο Ηλιακό μας Σύστημα και πιθανότατα πέρα ​​από αυτό, αλλά οι διαφορές στις ιστορίες συγκρούσεων των πλανητών θα δημιουργήσουν μια ποικιλία στις συνθέσεις τους”.

Παραπομπές

R. Hin et al. Magnesium isotope evidence that accretional vapour loss shapes planetary compositions. Nature (2017). DOI: 10.1038/nature23899

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *