Νέα μελέτη δείχνει νέους τρόπους αναγέννησης των νευραξόνων

Νευράξονας

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison, έχουν βρει ένα «διακόπτη», ο οποίος ανακατευθύνει βοηθητικά κύτταρα στο περιφερικό νευρικό σύστημα στη κατάσταση «επισκευής», με αποτέλεσμα την επιδιόρθωση των κατεστραμμένων νευραξόνων.

Οι νευράξονες είναι μακρές ίνες σε νευρώνες που μεταδίδουν τα νευρικά ερεθίσματα. Το περιφερικό νευρικό σύστημα, το δίκτυο σηματοδότησης εκτός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, έχει κάποια ικανότητα να αναγεννά κατεστραμμένους νευράξονες, αλλά η επισκευή τους είναι συχνά αργή και ανεπαρκής.

Στη νέα τους μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Neuroscience, οι ερευνητές προτείνουν νέες τακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή να επιταχύνουν αυτή τη φυσική αναγέννηση και να βοηθήσουν την ανάκτηση μετά από μια σωματική βλάβη. Οι νέες τεχνικές ίσως να βοηθήσουν και στη θεραπεία γενετικών ανωμαλιών, όπως η νόσος Charcot-Marie-Tooth ή βλάβη των νεύρων από το διαβήτη.

Τα κύτταρα Schwann δημιουργούν το μονωτικό περίβλημα μυελίνης που επιταχύνει τη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων. Κατά τη λειτουργία «επισκευής», τα κύτταρα αυτά σχηματίζουν μια ομάδα κυττάρων με σκοπό τη διέγερση της αναγέννησης των νευρώνων μέσω της συνήθους δημιουργίας του μονωτικού περιβλήματος.

Στη νέα τους μελέτη οι ερευνητές μελέτησαν το πως τα κύτταρα Schwann, τα οποία αγκαλιάζουν τους νευράξονες στο περιφερικό νευρικό σύστημα, να μεταμορφωθούν για να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό και «έξυπνο» ρόλο μετά τον τραυματισμό.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα της νέας τους μελέτης και οι νέες τεχνικές που προτείνουν ίσως να μπορούσαν να ανοίξουν μια νέα πόρτα στην αναγέννηση, ακόμη και πέρα από ένα βασικό τομέα του νευρικού συστήματος.

«Έχουμε σκεφτεί το κύτταρο Schwann ως στατική οντότητα που ήταν εκεί μόνο για να παράγει τη μυελίνη, αλλά έχουν αυτή τη λανθάνουσα λειτουργία, όπου γίνονται τα πρώτα κύτταρα που ανταποκρίνονται και ξεκινούν πολλές ενέργειες που απαιτούνται για την αναγέννηση των νευραξόνων», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Παραπομπές

Ki H. Ma1, Holly A. Hung, John Svaren. Epigenomic Regulation of Schwann Cell Reprogramming in Peripheral Nerve Injury. Journal of Neuroscience (2016). DOI: 10.1523/JNEUROSCI.1370-16.2016

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *