Νέα μελέτη προσομοιώνει τον σχηματισμό και τη σύνθεση των πλανητών γύρω από πολύ χαμηλής μάζας αστέρια

Exoplanets

Προσομοιώσεις σε υπολογιστή από αστροφυσικούς του Πανεπιστημίου της Βέρνης, σχετικά με τον σχηματισμό πλανητών σε τροχιά γύρω στην κατοικήσιμη ζώνη χαμηλής μάζας αστεριών όπως ο Proxima Centauri, δείχνουν ότι αυτοί οι πλανήτες είναι πιο πιθανό να έχουν περίπου το μέγεθος της Γης και να περιέχουν μεγάλες ποσότητες νερού.

Τον Αύγουστο του 2016, η ανακοίνωση της ανακάλυψης ενός βραχώδους εξωπλανήτη σε τροχιά στην κατοικήσιμη ζώνη του αστεριού Proxima Centauri τόνωσε τη φαντασία των επιστημόνων και του ευρύ κοινού. Αυτό είναι το κοντινότερο άστρο στον ήλιο μας, έστω κι αν είναι  δέκα φορές λιγότερο ογκώδες και 500 φορές λιγότερο φωτεινό.

Αυτή η ανακάλυψη μαζί με μία άλλη από τον Μάιο του 2016 από ένα παρόμοιο πλανήτη σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι με μικρότερη μάζα (Trappist-1), έπεισε τους αστρονόμους ότι αυτοί οι ερυθροί νάνοι (όπως αυτά τα χαμηλής μάζας αστέρια ονομάζονται), θα μπορούσαν να φιλοξενούν ένα μεγάλο ποσοστό πλανητών παρόμοιων με τη Γη.

Πως θα μπορούσαν αυτοί οι πλανήτες να μοιάζουν; Από τι θα μπορούσαν να αποτελούνται; ΟΙ αστροφυσικοί του Πανεπιστήμιο της Βέρνης, διεξήγαγαν τις πρώτες προσομοιώσεις του σχηματισμού του πληθυσμού των πλανητών που αναμένονται σε τροχιά γύρω από αστέρια δέκα φορές λιγότερο ογκώδη από τον ήλιο .

Τα μοντέλα μας πέτυχαν στην αναπαραγωγή πλανητών που είναι παρόμοιοι από την άποψη της μάζας και της περιόδου με αυτές που παρατηρήθηκαν πρόσφατα, αναφέρουν στη μελέτη τους οι ερευνητές, η οποία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στην επιστημονική επιθεώρηση Astronomy and Astrophysics. Είναι επίσης ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι οι πλανήτες αυτοί που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από αυτού του είδους τα αστέρια είναι μικρού μεγέθους. Τυπικά, κυμαίνονται μεταξύ 0,5 και 1,5 της ακτίνας της Γης.

Επιπλέον, οι αστροφυσικοί προσδιόρισαν την περιεκτικότητα σε νερό των πλανητών σε τροχιά γύρω από μικρά αστέρια στη κατοικήσιμη τους ζώνη. Βρήκαν ότι περίπου το 90% των πλανητών φιλοξενούν πάνω από το 10 τοις εκατό νερό. Για σύγκριση η Γη έχει ένα κλάσμα του νερού μόνο περίπου 0.02 τοις εκατό.

Παραπομπές

Yann Alibert, Willy Benz. Formation and composition of planets around very low mass stars. Astronomy and Astrophysics (2016). DOI: arXiv:1610.03460

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *