Παλαιοντολόγοι εξηγούν την εξέλιξη των σαυρόποδων δεινοσαύρων

Διπλόδοκος

Μια μεγάλη ομάδα παλαιοντολόγων έχουν αναπτύξει υπολογιστικά μοντέλα των σωμάτων της ομάδας δεινοσαύρων που ονομάστηκαν Sauropod (Σαυρόποδοι ), έτσι ώστε να μελετήσουν την εξέλιξη του σώματος τους.

Οι ομάδα των σαυρόποδων δεινοσαύρων ήταν η κυρίαρχη ομάδα των μεγάλων φυτοφάγων στα παγκόσμια χερσαία οικοσυστήματα στο μεγαλύτερο μέρος της Μεσοζωικής εποχής. Μερικοί από τους πιο γνωστούς σαυρόποδους  δεινόσαυρους είναι ο Diplodocus (Διπλόδοκος), ο Brontosaurus (Απατόσαυρος ή Βροντόσαυρος) και ο Giraffatitan (Τζιραφατιτάνας).

Το κολοσσιαίο μέγεθός τους και το σχήμα του σώματός τους είναι μοναδικό ανάμεσα στα χερσαία σπονδυλωτά. Είναι γνωστοί για τον πολύ μακρύ λαιμό τους, τις μακριές τους ουρές καθώς και για τα τέσσερα παχιά τους πόδια και το μικρό τους κεφάλι σε σχέση με το σώμα τους.

Ωστόσο μέχρι σήμερα, υπήρξαν μόνο περιορισμένες προσπάθειες για την μελέτη του τρόπου με τον οποίο αυτό το μοναδικό σώμα εξελίχθηκε και πως θα μπορούσε αυτό να σχετίζεται με το γιγαντιαίο μέγεθος του σώματός τους.

Οι ερευνητές στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Royal Society Open Science, χρησιμοποίησαν τρισδιάστατα μοντέλα υπολογιστών για την ανακατασκευή των σωμάτων των δεινοσαύρων για να αναλύσουν το πως το σχήμα του σώματός τους και το βάρος τους εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου.

«Συνδυάσαμε τρισδιάστατα υπολογιστικά μοντέλα με φυλογενετικές ανακατασκευές για την ποσοτικοποίηση της εξέλιξης ολόκληρου του σχήματος τους σώματος αλλά και των επιμέρους ιδιοτήτων τμημάτων των σώματος σε όλα τους σαυρόποδους», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Βρήκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αλλαγές στο σχήμα του σώματος των δεινοσαύρων συνέπεσαν με σημαντικά γεγονότα στην εξελικτική τους ιστορία, όπως η άνοδος των  Titanosaurs (Τιτανόσαυρων).

Οι πρώτοι δεινόσαυροι από τους οποίους οι σαυρόποδοι εξελίχθηκαν ήταν πολύ μικροί και περπατούσαν στα δυο πόδια με μακριές ουρές, μικρά στήθη και μικρά μπροστινά πόδια.

Οι παλαιοντολόγοι εκτιμούν ότι αυτό το σχήμα του σώματος συγκέντρωνε το βάρος τους κοντά στην άρθρωση του ισχίου, το οποίο τους παρείχε ισορροπία ενώ περπατούσαν με τα δύο πισινά τους πόδια.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι καθώς οι σαυρόποδοι εξελίσσονταν  σταδιακά, μετέβαλαν τόσο το μέγεθος όσο και το σχήμα τους από αυτό το προγονικό πρότυπο, αποκτώντας αναλογικά μεγαλύτερο στήθος και μπροστινά πόδια και ιδίως ένα δραματικά μεγαλύτερο λαιμό με αποτέλεσμα να γίνουν μεγαλύτεροι και βαρύτεροι όπως τους πλήρως τετράποδους Ιουρασικούς σαυρόποδους δεινόσαυρους Diplodocus (Διπλόδοκος) και ο Brontosaurus (Απατόσαυρος ή Βροντόσαυρος).

Παραπομπές

Karl T. Bates, Philip D. Mannion, Peter L. Falkingham, Stephen L. Brusatte, John R. Hutchinson, Alejandro Otero, William I. Sellers, Corwin Sullivan, Kent A. Stevens, Vivian Allen. Temporal and phylogenetic evolution of the sauropod dinosaur body plan. Royal Society Open Science (2016). DOI: 10.1098/rsos.150636

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *