Παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν απολιθωμένα φυτικά βλαστοκύτταρα ηλικίας 320 εκατομμυρίων ετών

Λιθανθρακοφόρος περιόδος

Μια ομάδα παλαιοντολόγων έχει ανακαλύψει τον αρχαιότερο γνωστό πληθυσμό βλαστοκυττάρων ρίζας ενός φυτού σε ένα απολίθωμα 320 εκατομμυρίων ετών της Λιθανθρακοφόρου περιόδου. Η ανακάλυψη αυτή περιγράφεται στην επιστημονική επιθεώρηση Current Biology.

Τα βλαστοκύτταρα, αυτό-ανανεώσιμα κύτταρα τα οποία είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό των πολυκύτταρων οργανισμών, βρίσκονται στα φυτά στις άκρες των βλαστών και των ριζών.

Τα 320 εκατομμυρίων ετών βλαστοκύτταρα που ανακαλύφθηκαν από τους παλαιοντολόγους, και τα οποία σχημάτισαν τις ρίζες του αρχαίου φυτού, βρέθηκαν στο απολιθωμένο άκρο μια ρίζας από ένα απολιθωμένο βάλτο άνθρακα της Λιθανθρακοφόρου περιόδου.

Με την ανακάλυψη των αρχαιότερων βλαστικών κυττάρων ενός φυτού μέχρι σήμερα, οι παλαιοντολόγοι έκαναν και την πρώτη ανακάλυψη μιας ενεργά αναπτυσσόμενης απολιθωμένης ρίζας.

Οι παλαιοντολόγοι ονόμασαν τα απολιθωμένα βλαστοκύτταρα Radix carbonica (λατινικά για «ρίζα άνθρακα»). Τα αρχαία αυτά βλαστοκύτταρα είναι διαφορετικά από αυτά που υπάρχουν σήμερα, με ένα μοναδικό μοτίβο της κυτταρικής διαίρεσης που παρέμενε άγνωστο μέχρι τώρα.

Αυτό λέει στους παλαιοντολόγους ότι ορισμένοι από τους μηχανισμούς που ελέγχουν τον σχηματισμό ριζών στα φυτά και τα δέντρα, έχουν πλέον εκλείψει και μπορεί να ήταν πιο ποικιλόμορφοι από ότι πιστεύεται.

Αυτές οι αρχαίες ρίζες ήταν σημαντικές, καθότι σχημάτιζαν τις ριζοβολείς δομές των φυτών που αναπτύσσονταν στους πρώτους τροπικούς δασικούς υγροτόπους της Γης, με δέντρα που έφταναν το ύψος των 50 μέτρων και παράλληλα ήταν εν μέρει υπεύθυνες για ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα κλιματικής αλλαγής στην ιστορία.

Η εξέλιξη βαθιών συστημάτων ριζοβολίας αύξησε το ποσοστό της χημικής αποσάθρωσης των πυριτικών ορυκτών στα πετρώματα – μια χημική αντίδραση που «άντλησε» το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα την ψύξη της Γης και τον σχηματισμό μιας από τις μεγαλύτερες εποχές των παγετώνων.

Παραπομπές

Alexander J. Hetherington et al. 2016. Unique Cellular Organization in the Oldest Root Meristem. Current Biology (2016). DOI: 10.1016/j.cub.2016.04.072

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *