Φυσικοί ανακάλυψαν ένα νέο υποατομικό σωματίδιο με τέσσερις “γεύσεις”

Tetraquark

Φυσικοί έχουν ανακαλύψει ένα νέο στοιχειώδες σωματίδιο, το τελευταίο μέλος που έχει προστεθεί στα εξωτικά σωματίδια που είναι γνωστά ως tetraquarks (τέσσερα κουάρκ).

Η ανακάλυψη του νέου σωματιδίου έγινε από επιστήμονες που εμπλέκονται στη διεθνή συνεργασία DZero στο Fermilab, το κυβερνητικό εργαστήριο των ΗΠΑ που ειδικεύεται στη φυσική σωματιδίων υψηλής ενέργειας.

«Είναι συναρπαστική η ανακάλυψη ενός νέου και ασυνήθιστου σωματιδίου, το οποίο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ισχυρή αλληλεπίδραση, μια από τις τέσσερις γνωστές θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις στη φυσική», αναφέρουν στη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό διαδικτυακό αρχείο arXiv.

Το DZero είναι ένα από τα δυο πειράματα στο Tevatron Collider του Fermilab. Αν και το Tevatron αποσύρθηκε το 2011, τα πειράματα συνεχίζουν να αναλύουν δισεκατομμύρια δεδομένα από προηγούμενες καταγραμμένες συγκρούσεις στον επιταχυντή.

Τα κουάρκ είναι στοιχειώδη σωματίδια τα οποία συνήθως έρχονται σε πακέτα των δύο ή τριών, με τα πιο γνωστά από αυτά τα πακέτα να είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο (το καθένα από αυτά αποτελείται από τρία κουάρκ).

Υπάρχουν έξι διαφορετικοί τύποι ή «γεύσεις-flavors» κουάρκ : Πάνω (Up), Κάτω (Down), Παράδοξο (Strange), Γοητευτικό (Charm), Πυθμένας (Bottom) και Κορυφή (Top). Καθένα από αυτά έχει επίσης ένα ομόλογο αντιύλης.

Παρότι όλα τα μέχρι σήμερα tetraquarks περιέχουν τουλάχιστον δυο κουάρκ του ίδιου τύπου, το νέο σωματίδιο (Χ5568) έχει τέσσερα διαφορετικά κουάρκ (Πάνω, Κάτω, Παράδοξο και Κορυφή).

Παραπομπές

V.M. Abazov etc, Observation of a new B0s π± state, arXiv,2016, DOI: 1602.07588v2 (pdf)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *