Ερευνητικές προσπάθειες αποκαλύπτουν ότι οι παραλλαγές γονιδίων παίζουν ρόλο στο ιικό φορτίο ασθενών με HIV

Ιός HIV

Μια μεγάλη διεθνής ομάδα ερευνητών διεξήγαγε μια μελέτη η οποία ρίχνει φως σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η γενετική παραλλαγή στα επίπεδα ιικών φορτίων του ιού HIV σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί με τον ιό. Στη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences, η ερευνητική ομάδα περιγράφει τα αποτελέσματά τους και τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει στο μέλλον.

Ο HIV είναι φυσικά ο ιός που προκαλεί το AIDS, και ενώ έχουμε μάθει πολλά για αυτόν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει για να βρεθεί μια θεραπεία για αυτόν. Σε αυτή τη προσπάθεια, οι ερευνητές προσπάθησαν να βρουν τις παραλλαγές γονιδίων που πιστεύεται ότι είναι εν μέρει υπεύθυνες για τις διαφορές στα επίπεδα φορτίου σε άτομα που έχουν μολυνθεί από τη νόσο. Το επίπεδο φορτίου αναφέρεται στην ποσότητα του HIV που βρέθηκε σε ένα δεδομένο δείγμα αίματος όταν η νόσος έχει σταθεροποιηθεί. Χαμηλότερα επίπεδα είναι γενικά μια ένδειξη ότι το ανοσοποιητικό σύστημα πολεμάει ισχυρά τον ιό, ενώ τα υψηλά επίπεδα υποδηλώνουν γενικά το αντίθετο. Πιστεύεται ότι τα επίπεδα φορτίου ποικίλουν μεταξύ ατόμων και ίσως οφείλεται σε γενετικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες.

Για την απομόνωση των παραλλαγών γονιδίων που εμπλέκονται, οι ερευνητές έλαβαν πληροφορίες υγείας για 7,468 άτομα ευρωπαϊκής καταγωγής που είχαν συμμετάσχει σε οκτώ διαφορετικές μελέτες του HIV. Από αυτούς, οι 6,315 είχαν στοιχεία σχετικά με το ιικό φορτίο σύνολο σημείων και έτσι ήταν σε θέση να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη. Για να βρουν τις παραλλαγές, η ομάδα μελέτησε 8 εκατομμύρια παραλλαγές και με τον τρόπο αυτό αποκάλυψε αυτό που πιστεύεται ότι είναι δύο σημαντικές παραλλαγές. Μία στο χρωμόσωμα 6 στην περιοχή του MHC και η άλλη στο χρωμόσωμα 3 στην περιοχή CCR.

Μεταγενέστερες δοκιμές πρότειναν ότι περίπου 12,3 τοις εκατό των ιικών παραλλαγών θα μπορούσαν να αποδοθούν σε παραλλαγές στη περιοχή  του MHC και ένα 2,2 τοις εκατό στη περιοχή του CCR, για ένα συνδυασμένο σύνολο αποτελεσμάτων 14,5 τοις εκατό.

Η ερευνητική ομάδα προτείνει ότι παρόμοιες μελέτες πρέπει να γίνουν για μη ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και για παραλλαγές που δεν έχουν αξιολογηθεί από μελέτες συσχέτισης γονιδιώματος, για να αποκτηθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του γενετικού παράγοντα στα σημεία φορτίου.

Παραπομπές

Η μελέτη – Polymorphisms of large effect explain the majority of the host genetic contribution to variation of HIV-1 virus load

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *