Ερευνητές ανακάλυψαν το πως τα καρκινικά κύτταρα του μαστού εξαπλώνονται από τα αιμοφόρα αγγεία

Καρκίνος του μαστού

Ερευνητές έχουν εντοπίσει μια πρωτεΐνη η οποία ελέγχει το πως τα καρκινικά κύτταρα του μαστού εξαπλώνονται σε όλο το σώμα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Science Signaling.

Η νέα αυτή μελέτη ρίχνει φως στο πως τα καρκινικά κύτταρα αφήνουν τα αιμοφόρα αγγεία για να ταξιδέψουν σε ένα νέο μέρος του σώματος, χρησιμοποιώντας μια τεχνική η οποία επιτρέπει στους ερευνητές να χαρτογραφήσουν το πως τα καρκινικά κύτταρα αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα κύτταρα που συνθέτουν τα αιμοφόρα αγγεία.

Όταν τα καρκινικά κύτταρα εξαπλώνονται, εισέρχονται πρώτα στη κυκλοφορία του αίματος και προσκολλώνται πάνω στα εσωτερικά τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα καρκινικά κύτταρα ελέγχουν μια πρωτεΐνη υποδοχέα που ονομάζεται EphA2, προκειμένου να εξέλθουν από τα αιμοφόρα αγγεία.

Όταν τα καρκινικά κύτταρα αλληλεπιδρούν με τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων, η EphA2 είναι ενεργοποιημένη και τα καρκινικά κύτταρα παραμένουν μέσα στα αιμοφόρα αγγεία. Όταν η EphA2 είναι ανενεργή, τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να εξέλθουν των αγγείων και να εξαπλωθούν.

«Το επόμενο βήμα είναι να κατανοήσουμε πως να κρατήσουμε αυτή τη πρωτεΐνη ενεργή, έτσι ώστε τα καρκινικά κύτταρα να μην μπορούν να αφήνουν τα αιμοφόρα αγγεία, διακόπτοντας την εξάπλωση του καρκίνου του μαστού κάνοντας την ασθένεια πιο εύκολη να θεραπευτεί με επιτυχία», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Παραπομπές

Locard-Paulet, L. Lim, G. Veluscek, K. McMahon, J. Sinclair, A. van Weverwijk, J. D. Worboys, Y. Yuan, C. M. Isacke, C. Jorgensen. Phosphoproteomic analysis of interacting tumor and endothelial cells identifies regulatory mechanisms of transendothelial migration. Science Signaling, 2016; 9 (414): ra15 DOI: 10.1126/scisignal.aac5820

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *