Ερευνητές καθοδήγησαν βλαστικά κύτταρα για την γρήγορη παραγωγή κυττάρων της καρδίας και των οστών

Βλαστικά κύτταρα

Ερευνητές από την Ιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Στάνφορντ, έχουν χαρτογραφηθεί τα σύνολα των βιολογικών και χημικών σημάτων που είναι απαραίτητα για τη γρήγορη και αποτελεσματική χρήση των ανθρώπινων εμβρυϊκών κυττάρων, έτσι ώστε να σχηματίσουν καθαρούς πληθυσμούς ενός από τους 12 τύπους κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των οστών, των μυών, της καρδίας και του χόνδρου.

Η ικανότητα σχηματισμού καθαρών πληθυσμών αυτών των κυττάρων μέσα σε ημέρες και όχι σε εβδομάδες ή μήνες που απαιτούνταν στο παρελθόν, είναι ένα βασικό βήμα προς την κλινικά αναγεννητική ιατρική, επιτρέποντας ενδεχομένως στους ερευνητές να δημιουργήσουν νέα κύτταρα καρδίας για την αποκατάσταση των ζημιών μετά από μια καρδιακή προσβολή ή να δημιουργήσουν χόνδρο ή οστά για την αναζωογόνηση αρθρώσεων ή θεραπειών από τραύματα.

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Cell, επισημαίνει σημαντικά πρότυπα της γονιδιακής έκφρασης που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης τμηματοποίησης του εμβρύου, και επιβεβαιώνει ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη φαίνεται να βασίζεται σε διαδικασίες που εξελικτικά υπάρχουν μεταξύ πολλών ζώων. Τα ευρήματα αυτά, μπορούν να οδηγήσουν επίσης σε μια καλύτερη κατανόηση του πως παρουσιάζονται τα εκ γενετής ελαττώματα.

«Η αναγεννητική ιατρική βασίζεται στην ικανότητα της μετατροπής πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων σε εξειδικευμένα βλαστικά κύτταρα ιστού που μπορούν να εμφυτευθούν και να λειτουργούν σε ασθενείς», αναφέρουν στη μελέτη τους οι ερευνητές. «Μας πήρε χρόνια για να είμαστε σε θέση να απομονώσουμε βλαστικά αιμοποιητικά και εγκεφαλικά κύτταρα. Στη νέα μελέτη χρησιμοποιήσαμε τη γνώση μας για την αναπτυξιακή βιολογία πολλών άλλων ζωικών μοντέλων για την παροχή των θετικών και αρνητικών παραγόντων σηματοδότησης για την καθοδήγηση των αναπτυξιακών επιλογών αυτών των βλαστικών κυττάρων ιστών και οργάνων. Εντός πέντε έως εννέα ημέρες μπορούμε να δημιουργήσουμε το σύνολο σχεδόν των καθαρών κυτταρικών πληθυσμών που χρειαζόμαστε».

Παραπομπές

Kyle M.Loh etc. Mapping the Pairwise Choices Leading from Pluripotency to Human Bone, Heart, and Other Mesoderm Cell Types. Cell (2016). DOI: 10.1016/j.cell.2016.06.011

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *