Ερευνητές ανακάλυψαν ένα βασικό χαρακτηριστικό του ιού HIV, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων φαρμάκων για την καταπολέμησή του

HIV

Ερευνητές ανακάλυψαν ένα βασικό χαρακτηριστικό του ιού HIV, το οποίο ο ιός χρησιμοποιεί για να μολύνει τα κύτταρα αποφεύγοντας παράλληλα την ανίχνευση από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Αυτή η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature, παρουσιάζει ένα νέο στόχο για τη δημιουργία φαρμάκου και την ευκαιρία να αξιολογήσουμε εκ νέου τις υπάρχουσες θεραπείες για τον ιό του HIV ώστε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά του.

Ο HIV είναι ένας ρετροϊός, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιγράψει το RNA του σε DNA, προκειμένου να μολύνει κύτταρα. Προηγουμένως, δεν ήταν γνωστό του πως ο ιός αποκτά τα δομικά στοιχεία του γενετικού υλικού που χρειάζεται, που ονομάζονται νουκλεοτίδια. Επίσης δεν ήταν γνωστό του πως ο HIV κάνει αυτό χωρίς να προκαλεί την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ο HIV περιβάλλεται από ένα κέλυφος πρωτεΐνης που ονομάζεται καψίδιο. Έχει τώρα βρεθεί ότι ο HIV κρύβεται εντός του καψιδίου ενώ δομεί το DNA. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε μια υβριδική προσέγγιση η οποία δημιούργησε ατομικές δομές του καψιδίου σε διάφορες καταστάσεις και τη δημιουργία μεταλλαγμένων εκδόσεων του ιού για να δουν το πως αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την μόλυνση.

Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στους ερευνητές να ανακαλύψουν πόρους στο καψίδιο οι οποίοι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν. Αυτοί οι πόροι απορροφούν τα νουκλεοτίδια που απαιτούνται για την αντιγραφή με μεγάλη ταχύτητα, αφήνοντας έξω παράλληλα  τυχόν ανεπιθύμητα μόρια. Αυτό βοηθά στην εξήγηση γιατί ο ιός HIV έχει τόση μεγάλη επιτυχία στο να αποφύγει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Έπειτα από την ανακάλυψη αυτών των πόρων, οι ερευνητές σχεδίασαν ένα μόριο αναστολέα που θα μπορούσε να σταματήσει τη λειτουργία τους, το hexacarboxybenzene. Μόλις οι πόροι μπλοκαρίστηκαν από το μόριο, ο ιός HIV δεν ήταν σε θέση να αντιγράψει τον εαυτό του και έγινε μη μολυσματικός.

Το μόριο hexacarboxybenzene δεν μπορεί να διασχίσει την κυτταρική μεμβράνη των ανθρώπινων κυττάρων για να αποκτήσει πρόσβαση στον ιό, αλλά οι ερευνητές προτείνουν ότι φάρμακα θα μπορούσαν να σχεδιαστούν στο μέλλον με παρόμοιες ιδιότητες τα οποία θα είναι σε θέση επίσης να εισέρχονται στα κύτταρα. Μια άλλη επιλογή σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι να κοιτάξουμε τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη θεραπεία του ιού HIV, που ονομάζονται αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης, για να δούμε αν υπάρχουν τρόποι βελτίωσης της διέλευσης τους μέσω αυτών των πόρων ενισχύοντας έτσι τη δράση τους.

Παραπομπές

David A. Jacques, William A. McEwan, Laura Hilditch, Amanda J. Price, Greg J. Towers, Leo C. James. HIV-1 uses dynamic capsid pores to import nucleotides and fuel encapsidated DNA synthesis. Nature (2016). DOI: 10.1038/nature19098

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *