Ερευνητές ανακάλυψαν νέα γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά

Ερευνητές αναφέρουν σε μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Microbiome, ότι έχουν εντοπίσει περισσότερα από 70 νέα γονίδια μεταλλο-β-λακταμάσης τα οποία καθιστούν τα βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά τελευταίας χρήσης.

“Οι μεταλλο-β-λακταμάσες είναι βακτηριακά ένζυμα που παρέχουν ανθεκτικότητα στις καρβαπενέμες, την πιο ισχυρή κατηγορία αντιβιοτικών”, αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

“Αυτά τα ένζυμα κωδικοποιούνται συνήθως σε κινητά γενετικά στοιχεία, τα οποία μαζί με το ευρύ φάσμα υποστρωμάτων τους και την έλλειψη κλινικά χρήσιμων αναστολέων, τα καθιστά μια ιδιαίτερα προβληματική κατηγορία προσδιοριστών αντοχής στα αντιβιοτικά”.

“Υποθέσαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη και ανεξερεύνητη δεξαμενή άγνωστων μεταλλο-β-λακταμάσεων, μερικές από τις οποίες μπορεί να εξαπλωθούν σε παθογόνους παράγοντες, με αποτέλεσμα να απειλείται η δημόσια υγεία”.

“Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εντοπιστούν οι νέες μεταλλο-β-λακταμάσες της κατηγορίας Β1, η πιο κλινικά σημαντική υποκατηγορία αυτών των ενζύμων”.

Βασιζόμενοι σε μια νέα υπολογιστική μέθοδο που χρησιμοποιεί ένα βελτιστοποιημένο κρυφό μοντέλο Markov, οι ερευνητές ανέλυσαν πάνω από 10.000 βακτηριακά γονιδιώματα και πλασμίδια μαζί με περισσότερα από 5 τερματικά των μεταγονιδιωματικών δεδομένων για την ταυτοποίηση νέων γονιδίων μεταλλο-β-λακταμάσης.

Συνολικά, 76 νέα γονίδια προβλέφθηκαν, σχηματίζοντας 59 προηγουμένως μη περιγραφείσες οικογένειες γονιδίων μεταλλο-β-λακταμάσης.

“Η ικανότητα να υδρολυθεί η ιμιπενέμη σε έναν ξενιστή Escherichia coli, επιβεβαιώθηκε πειραματικά για 18 από τα 21 γονίδια που εξετάστηκαν”, αναφέρουν επίσης οι ερευνητές στη μελέτη τους.

“Η μελέτη μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλά άγνωστα γονίδια ανθεκτικότητας. Η γνώση σχετικά με αυτά τα γονίδια καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη εύρεση και ελπίζουμε να αντιμετωπίσουμε νέες μορφές ανθεκτικών βακτηρίων”.

“Όσο περισσότερο γνωρίζουμε πώς τα βακτηρίδια μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους από τα αντιβιοτικά, τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητές μας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών νέων φαρμάκων”.

“Τα νέα γονίδια που ανακαλύψαμε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν ακόμα πολλά άγνωστα γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά που θα μπορούσαν να γίνουν σημαντικά προβλήματα παγκόσμιας υγείας στο μέλλον”.

Το επόμενο βήμα για την ερευνητική ομάδα είναι η αναζήτηση γονιδίων που παρέχουν αντίσταση σε άλλες μορφές αντιβιοτικών.

Παραπομπές

Fanny Berglund et al. Identification of 76 novel B1 metallo-β-lactamases through large-scale screening of genomic and metagenomic data. Microbiome (2017). DOI: 10.1186/s40168-017-0353-8

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *