Ερευνητές έχουν εντοπίσει τη σχέση εγκεφάλου-κρανίου κατά τη μετάβαση από τους δεινόσαυρους στα πουλιά

Η δραματική μετάβαση από δεινόσαυρους σε πτηνά που συνέβη στα ερπετά πριν από εκατομμύρια χρόνια, συνοδεύτηκε από βαθιές αλλαγές στα κρανία αυτών των ζώων, σύμφωνα με μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Ecology and Evolution.

Είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης του εγκεφάλου και των οστών του κρανίου.

“Καθ’όλη τη μετάβαση από τους δεινόσαυρους στα πουλιά, το κρανίο μεταμορφώνεται πάρα πολύ και ο εγκέφαλος μεγεθύνεται”, αναφέρουν οι ερευνητές στη νέα τους μελέτη.

“Ήμασταν έκπληκτοι που κανένας δεν είχε απευθύνει άμεσα την ιδέα ότι τα υποκείμενα τμήματα του εγκεφάλου – ο πρόσθιος και ο μεσεγκεφάλιος – συσχετίζονται ή σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με την ανάπτυξη των υπερκείμενων μετωπιαίων και βρεγματικών οστών”.

Οι ερευνητές θέλησαν να να εντοπίσουν την εξέλιξη του εγκεφάλου και του κρανίου όχι μόνο στους δεινοσαύρους που βρίσκονται πλησιέστερα στα πουλιά, αλλά σε ολόκληρη την γενεαλογία που οδηγεί από ερπετά σε πουλιά.

Ανακάλυψαν ότι οι περισσότεροι εγκέφαλοι και κρανία ήταν αισθητά παρόμοιοι μεταξύ τους. Ήταν οι δεινόσαυροι οι οποίοι ήταν πιο στενά συνδεδεμένοι με τα πτηνά, καθώς και τα ίδια τα πουλιά, που ήταν αποκλινόμενα, με διευρυμένους εγκεφάλους και κρανία.

“Βρήκαμε μια σαφή σχέση μεταξύ των μετωπιαίων οστών και του πρόσθιου εγκεφάλου και των οστών του βρεγματικού ιστού και του μεσεγκεφάλου”, αναφέρουν επίσης οι ερευνητές. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν αυτό το εύρημα εξετάζοντας τα έμβρυα των σαύρων, αλιγάτορων και πουλιών, χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνική σάρωσης CT.

“Προτείνουμε ότι αυτή η σχέση μπορεί να βρεθεί σε όλα τα σπονδυλωτά με οστεώδη κρανία και δείχνει μια βαθιά αναπτυξιακή σχέση μεταξύ του εγκεφάλου και της στέγης του κρανίου. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος παράγει μοριακά σήματα που καθοδηγούν τον σκελετό να σχηματιστεί γύρω του, αν και καταλαβαίνουμε σχετικά λίγα για την ακριβή φύση αυτής της διαδικασίας”.

“Τελικά, ένα από τα σημαντικά μηνύματα εδώ είναι ότι η εξέλιξη είναι απλούστερη και πιο κομψή από ό, τι φαίνεται. Πολλές φαινομενικά ανόμοιες αλλαγές – για παράδειγμα στον εγκέφαλο και στο κρανίο – θα μπορούσαν να έχουν μια βασική αιτία και να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μετασχηματισμό πολλαπλών λειτουργιών”.

Παραπομπές

Matteo Fabbri et al. The skull roof tracks the brain during the evolution and development of reptiles including birds. Nature Ecology & Evolution (2017). DOI: 10.1038/s41559-017-0288-2

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *