Ερευνητές προσδιόρισαν δυο γονίδια που ευθύνονται για την γήρανση του εγκεφάλου

Ερευνητές αναφέρουν σε μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Cell Systems, ότι εντόπισαν δυο γονίδια (TMEM106B και GRN), τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την φυσιολογική γήρανση του εγκεφάλου, ξεκινώντας σε ηλικία περίπου 65 ετών.

“Αν κοιτάξετε μια ομάδα ηλικιωμένων, κάποιοι από αυτούς θα μοιάζουν μεγαλύτεροι απ’ ότι οι συνομήλικοί τους και κάποιοι θα φαίνονται νεότεροι. Οι ίδιες διαφορές κατά τη γήρανση μπορούν να ιδωθούν και στο μετωπιαίο φλοιό, την περιοχή του εγκεφάλου που ευθύνεται για ανώτερες νοητικές διεργασίες”, αναφέρουν στη μελέτη του οι ερευνητές.

“Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι πολλές από αυτές τις διαφορές συνδέονται με παραλλαγές ενός γονιδίου που ονομάζεται TMEM106B. Οι άνθρωποι που έχουν δύο μη φυσιολογικές παραλλαγές του γονιδίου αυτού, έχουν μετωπιαίο φλοιό που, με βάση διάφορα βιολογικά μέτρα, φαίνονται 12 χρόνια μεγαλύτεροι από αυτούς που έχουν δύο φυσιολογικά αντίγραφα”.

Οι ερευνητές για τις ανάγκες της μελέτης τους, ανέλυσαν γενετικά δεδομένα από αυτοψίες δειγμάτων ανθρώπινων εγκεφάλων που λήφθηκαν από 1.904 άτομα χωρίς νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Πρώτα, κοίταξαν τις μεταγραφές κάθε δείγματος (τα αρχικά προϊόντα της γονιδιακής έκφρασης), σχηματίζοντας κατά μέσο όρο, εικόνες της βιολογίας των εγκεφάλων σε μια δεδομένη ηλικία. Στη συνέχεια, οι μεταγραφές κάθε ατόμου συγκρίθηκαν με τη μέση μεταγραφή ατόμων στην ίδια ηλικία, εξετάζοντας ειδικότερα 100 γονίδια των οποίων η έκφραση βρέθηκε να αυξάνεται ή να μειώνεται με τη γήρανση.

Από τη σύγκριση αυτή, οι ερευνητές εξήγαγαν ένα μέτρο το οποίο ονόμασαν διαφορική γήρανση (differential aging) : η διαφορά μεταξύ της φαινομενικής (βιολογικής) ηλικίας ενός ατόμου, και της πραγματικής (χρονολογικής) του ηλικίας.

Στη συνέχεια έψαξαν το γονιδίωμα του κάθε ατόμου, ψάχνοντας για γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με την αύξηση της διαφορικής γήρανσης.

“Μια παραλλαγή ξεχώρισε: TMEM106B. Είναι πολύ κοινό. Περίπου το ένα τρίτο των ατόμων έχουν δύο αντίγραφα και άλλο ένα τρίτο έχει ένα αντίγραφο. Το TMEM106B αρχίζει να ασκεί την επίδρασή του όταν οι άνθρωποι φτάνουν σε ηλικία 65 ετών”, αναφέρουν επίσης οι ερευνητές.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης μια δεύτερη παραλλαγή – στο εσωτερικό του γονιδίου progranulin (GRN) – που συμβάλλει στην γήρανση του εγκεφάλου, αν και λιγότερο από το TMEM106B. Το GRN και TMEM106B βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα, αλλά εμπλέκονται στην ίδια οδό σηματοδότησης. Και τα δυο έχουν επίσης συσχετιστεί με μια σπάνια νευροεκφυλιστική ασθένεια που ονομάζεται μετωποκροταφική άνοια.

Παραπομπές

Herve Rhinn et al. Differential Aging Analysis in Human Cerebral Cortex Identifies Variants in TMEM106B and GRN that Regulate Aging Phenotypes. Cell Systems (2017). DOI: 10.1016/j.cels.2017.02.009

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *