Ερευνητές αποκατέστησαν την όραση σε καταρράκτη με την χρήση ενδογενών βλαστικών κυττάρων

Βλαστικά κύτταρα

Ερευνητές έχουν αναπτύξει μια νέα, αναγεννητική ιατρική προσέγγιση για την αφαίρεση του συγγενή καταρράκτη στα βρέφη, επιτρέποντας στα υπόλοιπα βλαστικά κύτταρα να αναγεννήσουν νέους λειτουργικούς φακούς.

Η θεραπεία η οποία περιγράφεται στην επιστημονική επιθεώρηση Nature, και έχει δοκιμαστεί σε ζώα και σε μια μικρή ανθρώπινη κλινική δοκιμή, παρήγαγε πολύ λιγότερες χειρουργικές επιπλοκές από την τρέχουσα θεραπεία και οδήγησε σε αναγεννημένους φακούς με ανώτερες οπτικές λειτουργίες σε όλους τους 12 παιδιατρικούς ασθενείς με καταρράκτη που έλαβαν τη νέα χειρουργική επέμβαση.

Ο συγγενής καταρράκτης, η θόλωση του φακού που εμφανίζεται κατά τη γέννηση ή λίγο αργότερα, είναι ένα σημαντικό αίτιο τύφλωσης σε παιδιά. Ο θολός φακός εμποδίζει τη διέλευση του φωτός στον αμφιβληστροειδή και των οπτικών πληροφοριών στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα σημαντική οπτική βλάβη. Η τρέχουσα θεραπεία περιορίζεται από την ηλικία του ασθενούς και των σχετιζόμενων επιπλοκών. Οι περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς χρειάζονται διορθωτικά γυαλιά μετά την επέμβαση καταρράκτη.

«Απώτερος στόχος της έρευνας των βλαστικών κυττάρων είναι να ενεργοποιήσουμε το αναγεννητικό δυναμικό των βλαστικών κυττάρων ενός ατόμου για την επιδιόρθωση ιστών και οργάνων και την θεραπεία διάφορων νόσων», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη.

Στη νέα τους έρευνα οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το αναγεννητικό δυναμικό των ενδογενών βλαστικών κυττάρων. Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν βλαστικά κύτταρα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία βλαστικών κυττάρων στο εργαστήριο και την εισαγωγή τους πίσω στον ασθενή με πιθανά εμπόδια, όπως η μετάδοση του παθογόνου και την ανοσολογική απόρριψη, τα ενδογενή βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα κύτταρα τα οποία είναι ήδη παρόντα στο χώρο του τραυματισμού ή του προβλήματος. Στην περίπτωση του ανθρώπινου ματιού, τα επιθηλιακά βλαστικά κύτταρα του φακού ή LECs παράγουν κύτταρα αντικατάστασης καθ’ όλη τη ζωή ενός ατόμου, αν και η παραγωγή μειώνεται με την ηλικία.

Μετά την επιβεβαίωση του αναγεννητικού δυναμικού των ενδογενών βλαστικών κυττάρων σε ζωικά μοντέλα, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα ελάχιστη επεμβατική μέθοδο χειρουργικής επέμβασης που διατηρεί την ακεραιότητα της κάψουλας φακού, μια μεμβράνη που βοηθά στον προσδιορισμό του απαιτούμενου σχήματος του φακού για τη ορθή του λειτουργία, και τονώνει τα ενδογενή βλαστοκύτταρα για να αναπτύξουν και να σχηματίσουν ένα νέο λειτουργικό φακό.

Οι ερευνητές ανέφεραν λιγότερες επιπλοκές και ταχύτερη επούλωση μεταξύ των 12 βρεφών που υποβλήθηκαν στη νέα διαδικασία, και μετά από τρείς μήνες ένας αναγεννημένος αμφίκυρτος φακός βρισκόταν σε όλα τα μάτια των ασθενών.

«Η επιτυχία αυτής της μελέτης αποτελεί μια νέα προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο νέος ανθρώπινος ιστός ή όργανο μπορεί να αναγεννηθεί και να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ανθρώπινων ασθενειών και μπορεί να έχει ευρύ αντίκτυπο στις αναγεννητικές θεραπείες με την εκμετάλλευση της αναγεννητικής δύναμης του σώματός μας», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Παραπομπές

Haotian Lin etc, Lens regeneration using endogenous stem cells with gain of visual function. Nature, 2016; DOI: 10.1038/nature17181

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *