Ερευνητές κάνουν πρόοδο στην μαθηματική κατανόηση των εξισώσεων της γενικής θεωρίας της σχετικότητας

Albert_Einstein_1921_by_F_Schmutzer-e1444831966183

Προτεινόμενη πριν από 15 χρόνια, υπόθεση της καμπυλότητας L2 έχει τελικά αποδειχτεί από μια ομάδα τριών ερευνητών του εργαστηρίου Jacques-Louis Lions και του πανεπιστημίου του Princeton. Η εργασία των τριών ερευνητών που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Inventiones Mathematicae παρέχει ένα δυνητικό πλαίσιο εντός του οποίου είναι δυνατή η επίλυση των εξισώσεων του Αϊνστάιν, κάτι το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την απόδειξη αρκετών υποθέσεων σχετικά με το σύμπαν.

Παρόλο που έχουν περάσει εκατό χρόνια από την δημοσίευση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, η θεωρία εξακολουθεί να κατέχει το μερίδιο της σε μυστήρια. Η θεωρία αυτή της βαρύτητας, προβλέπει ότι η καμπύλωση του χωροχρόνου είναι ανάλογη με τη μάζα του αντικειμένου. Αυτό το φαινόμενο μετριέται χρησιμοποιώντας ένα μαθηματικό εργαλείο που ονομάζεται τανυστής καμπυλότητας, με το οποίο οροθετούνται οι υποθέσεις καμπυλότητας L2 που επικεντρώνονται στην εξεύρεση πιθανών πλαισίων για την κατασκευή λύσεων στις εξισώσεις του Αϊνστάιν. Προτεινόμενες πριν από 15 χρόνια από τον Sergiu Klainerman, οι υποθέσεις καμπυλότητας L2 έχουν επιτέλους αποδειχθεί από τους Sergiu Klainerman, Igor Rodnianski και Jérémie Szeftel.

Παραπομπές

Η μελέτη – The bounded L2 curvature conjecture

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *