Ερευνητές προσδιορίζουν τον μηχανισμό πίσω από την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων από το σώμα

immune-system

Μια ομάδα ερευνητών από μια σειρά ερευνητικών κέντρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει διαπιστώσει ότι η πρωτεΐνη p53 λειτουργεί ως ελεγκτικός μηχανισμός για αποπτωτικά κύτταρα (απόπτωση είναι μια διεργασία προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου που συμβαίνει φυσικά σε όλα τα κύτταρα), μέσω της ανοσοσφαιρίνης Death Domain 1α (DD1α). Η ομάδα των ερευνητών δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της μελέτης τους στο περιοδικό Science.

Για να παραμείνουν ζωντανοί, οι ζωντανοί οργανισμοί παράγουν συνεχώς νέα κύτταρα για να αντικαταστήσουν αυτά που πεθαίνουν (τα κύτταρα που πεθαίνουν συνεχώς συλλέγονται και απομακρύνονται από το σώμα). Εάν αυτή η διαδικασία της παραγωγής νέων κυττάρων και της απομάκρυνσης των νεκρών κυττάρων σταματήσει να λειτουργεί κανονικά μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικούς τύπους ασθενειών του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς το σώμα θεωρεί τα νεκρά κύτταρα ως ξένα σώματα και προσπαθεί να αμυνθεί, κάτι που οδηγεί σε φλεγμονές και μια σειρά από άλλα προβλήματα.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του οργανισμού από τα νεκρά κύτταρα, ένας βαθμός ανοσοκαταστολής συμβαίνει έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή διαδικασία, αλλά το πως αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα εξακολουθεί να παραμένει κάπως μυστήρια.

Σε αυτή τη νέα προσπάθεια κατανόησης της πιο πάνω διαδικασίας οι ερευνητές εξέτασαν πιο προσεκτικά την πρωτεΐνη p53, (μια πρωτεΐνη που εμπλέκεται στον έλεγχο της καθαριότητας των νεκρών κυττάρων), και την DD1α, (μια άλλη πρωτεΐνη που εμπλέκεται στη διαδικασία), για να δουν αν θα μπορούσαν να προσδιορίσουν τον μηχανισμό πίσω από την διαδικασία καθαρισμού.

Μελετώντας πως οι πρωτεΐνες λειτουργούν, οι ερευνητές βρήκαν ότι η p53 ελέγχει πραγματικά την αντιγραφή της DD1α στα κύτταρα που πεθαίνουν, όπως επίσης και στα κύτταρα Τ (Τ cells) και τα μακροφάγα (μεγάλα λευκά αιμοσφαίρια), Για να ελεγχθεί η επίδραση της πρωτεΐνης DD1α σε ένα ζωντανό οργανισμό, η ομάδα προκάλεσε την καταστολή της σε διάφορα εργαστηριακά ποντίκια, όπου με αυτό τον τρόπο διατάραξε την διαδικασία καθαρισμού του σώματος από τα νεκρά κύτταρα. Βρήκαν επίσης ενδείξεις ότι ορισμένα καρκινικά κύτταρα, τα οποία εκμεταλλεύονται την λειτουργία της DD1α, τους επιτρέπει να καταστείλουν τις επιθέσεις από τα κύτταρα Τ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, καταδεικνύουν πως εάν δοθεί στους γιατρούς ένας τρόπος για τον έλεγχο της p53 και με αυτό τον τρόπο της DD1α σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί με αυτοάνοσες ασθένειες, μπορεί να είναι δυνατόν η διαδικασία του καθαρισμού να τεθεί υπό έλεγχο, και ως εκ τούτου να ανακουφίσει τα συμπτώματα που προκαλούνται από τις ασθένεις αυτές.

Συνδέσεις – Links

The Paper – Control of signaling-mediated clearance of apoptotic cells by the tumor suppressor p53

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *