Το φεγγάρι του Κρόνου Τιτάνας, έχει γήινα χαρακτηριστικά

Χρησιμοποιώντας το πλήρες σύνολο δεδομένων από το διαστημικό σκάφος Cassini, αστρονόμοι δημιούργησαν ένα νέο παγκόσμιο τοπογραφικό χάρτη του φεγγαριού του Κρόνου, Τιτάνα, κάτι το οποίο ανοίγει νέα παράθυρα για την κατανόηση των ροών υγρών και του εδάφους του.

Δύο νέες μελέτες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Geophysical Review Letters, περιγράφουν το χάρτη και τις ανακαλύψεις που προκύπτουν από αυτόν.

Η δημιουργία του χάρτη χρειάστηκε περίπου ένα χρόνο ο οποίος συνδυάζει όλα τα δεδομένα τοπογραφίας του Τιτάνα από πολλαπλές πηγές. Δεδομένου ότι μόνο το 9 τοις εκατό του Τιτάνα έχει απεικονιστεί με τοπογραφία σχετικά υψηλής ανάλυσης, το 25 με 30 τοις εκατό απεικονίστηκε με τοπογραφία χαμηλότερης ανάλυσης, το υπόλοιπο του φεγγαριού απεικονίστηκε χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο παρεμβολής και μια παγκόσμια διαδικασία ελαχιστοποίησης, κάτι το οποίο ελαχιστοποίησε τα λάθη που προκύπτουν από τη θέση του διαστημικού σκάφους.

Ο χάρτης ανέδειξε πολλά νέα χαρακτηριστικά στον Τιτάνα, συμπεριλαμβανομένων νέων βουνών, που δεν ξεπερνούν τα 700 μέτρα. Ο χάρτης παρέχει επίσης μια συνολική άποψη των κορυφών και των χαμηλών τομών του Τιτάνα, κάτι που επέτρεψε στους ερευνητές να επιβεβαιώσουν ότι δύο τοποθεσίες στην ισημερινή περιοχή του Τιτάνα είναι στην πραγματικότητα αποθέσεις που θα μπορούσαν να είναι αρχαίες ξηρές θάλασσες ή κρυφοανθρακικές ροές.

Ο χάρτης έδειξε επίσης ότι ο Τιτάνας είναι λίγο πιο επίπεδος από ότι ήταν θεωρείτο στο παρελθόν, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στο πάχος του φλοιού του Τιτάνα από ό, τι είχε προηγουμένως θεωρηθεί.

“Το κύριο σημείο της εργασίας μας ήταν η δημιουργία ενός χάρτη για χρήση από την επιστημονική κοινότητα”, αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

“ Ο χάρτης θα είναι σημαντικός για εκείνους που θα μοντελοποιήσουν το κλίμα του Τιτάνα, θα μελετήσουν το σχήμα και τη βαρύτητα του Τιτάνα και θα δοκιμάσουν εσωτερικά μοντέλα, καθώς και για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις μορφολογικές μορφές εδάφους στον Τιτάνα”.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του χάρτη, οι τρεις θάλασσες του Τιτάνα μοιράζονται μια κοινή ισοδυναμική επιφάνεια, που σημαίνει ότι σχηματίζουν ένα επίπεδο θάλασσας, ακριβώς όπως κάνουν οι ωκεανοί της Γης. Είτε επειδή υπάρχει ροή μέσα από την υπόγεια επιφάνεια μεταξύ των θαλασσών είτε επειδή τα κανάλια μεταξύ τους επιτρέπουν την διέλευση αρκετών υγρών, οι ωκεανοί στον Τιτάνα είναι όλοι στο ίδιο υψόμετρο.

“Μετρούμε την ανύψωση μιας υγρής επιφάνειας σε ένα άλλο σώμα 10 αστρονομικές μονάδες μακριά από τον ήλιο με ακρίβεια περίπου 40 εκατοστών. Δεδομένου ότι έχουμε τέτοια εκπληκτική ακρίβεια, διαπιστώσαμε ότι μεταξύ αυτών των δύο θαλασσών η ανύψωση ποικίλει ομαλά 11 μέτρα, σε σχέση με το κέντρο της μάζας του Τιτάνα, σύμφωνα με την αναμενόμενη μεταβολή του βαρυτικού δυναμικού. Μετράμε το γεωειδές του Τιτάνα. Αυτό είναι το σχήμα που θα πάρει η επιφάνεια υπό την επιρροή της βαρύτητας και της περιστροφής μόνο, σχήμα που κυριαρχεί στους ωκεανούς της Γης”, αναφέρουν επίσης στη μελέτη τους οι ερευνητές.

Οι λίμνες του Τιτάνα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της υπόγειας επιφάνειας. Οι ερευνητές μέτρησαν την ανύψωση των λιμνών γεμάτων υγρών καθώς και εκείνων που είναι τώρα στεγνές και διαπίστωσαν ότι οι λίμνες υπάρχουν εκατοντάδες μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και ότι σε μια λεκάνη απορροής τα δάπεδα των άδειων λιμνών είναι όλα σε υψηλότερα υψόμετρα από τις γεμάτες λίμνες στην περιοχή τους.

Οι λίμνες φαίνονται να σχηματίζονται όπως κάποιες λίμνες σχηματίζονται στη Γη, όπου το υποκείμενο υλικό διαλύεται και η επιφάνεια καταρρέει σχηματίζοντας τρύπες στο έδαφος. Οι λίμνες στον Τιτάνα, όπως και αυτές της Γης, είναι κλειστές τοπογραφικά, χωρίς κανάλια εισροής ή εκροής.

Το σχήμα των λιμνών δείχνει μια διαδικασία που ονομάζεται uniform scarp retreat,, όπου τα όρια των λιμνών επεκτείνονται σταθερά κάθε φορά. Η μεγαλύτερη λίμνη στο νότο, για παράδειγμα, μοιάζει με μια σειρά από μικρότερες άδειες λίμνες που συγκαλύπτουν ή συσσωρεύονται σε ένα μεγάλο χαρακτηριστικό.

Παραπομπές

Corlies et al. Titan’s Topography and Shape at the End of the Cassini Mission. Geophysical Research Letters (2017). DOI: 10.1002/2017GL075518

A. G. Hayes et al. Topographic Constraints on the Evolution and Connectivity of Titan’s Lacustrine Basins. Geophysical Research Letters (2017). DOI: 10.1002/2017GL075468

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *