Το κάπνισμα ενός πακέτου την ημέρα για ένα έτος προκαλεί 150 μεταλλάξεις στα κύτταρα των πνευμόνων

Τσιγάρα

Ερευνητές αναφέρουν σε μια νέα μελέτη, η οποία έχει δημοσιευθεί στην επιστημονική επιθεώρηση Science, ότι έχουν μετρήσει τις καταστροφικές βλάβες που προκαλούνται από το κάπνισμα σε διάφορα όργανα του σώματος και προσδιόρισαν αρκετούς διαφορετικούς μηχανισμούς με τους οποίους το κάπνισμα προκαλεί μεταλλάξεις στο DNA.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι καπνιστές συσσωρεύουν κατά μέσο όρο 150 επιπλέον μεταλλάξεις σε κάθε κύτταρο του πνεύμονα για κάθε έτος καπνίσματος ενός πακέτου τσιγάρων την ημέρα.

Η νέα μελέτη παρέχει μια άμεση σχέση μεταξύ του αριθμού των τσιγάρων που καπνίζει κάποιος στη διάρκεια της ζωής του και του αριθμού των μεταλλάξεων στο DNA των όγκων. Τα υψηλότερα ποσοστά μετάλλαξης παρατηρήθηκαν στο καρκίνο του πνεύμονα αλλά όγκοι σε άλλα μέρη του σώματος, επίσης περιείχαν αυτές τις μεταλλάξεις που σχετίζονται με το κάπνισμα, εξηγώντας το πως το κάπνισμα προκαλεί πολλούς τύπους καρκίνου στον άνθρωπο.

Το κάπνισμα κοστίζει τη ζωή σε τουλάχιστον έξι εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο και, αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο θανάτους που σχετίζονται με το κάπνισμα σε αυτόν τον αιώνα. Το κάπνισμα έχει επιδημιολογικά συνδεθεί με τουλάχιστον 17 τύπους καρκίνου στον άνθρωπο, αλλά μέχρι τώρα κανείς δεν είχε προσδιορίσει του μηχανισμούς με τους οποίους το κάπνισμα προκαλεί πολλούς από αυτούς του τύπους καρκίνου.

Ο καρκίνος προκαλείται από μεταλλάξεις στο DNA ενός κυττάρου. Σε αυτή την πρώτη ολοκληρωμένη ανάλυση του DNA των καρκίνων που συνδέονται με το κάπνισμα, οι ερευνητές μελέτησαν πάνω από 5.000 όγκους, συγκρίνοντας καρκίνους από καπνιστές με καρκίνους από μη καπνιστές. Βρήκαν ιδιαίτερα μοριακά δακτυλικά αποτυπώματα της βλάβης του DNA στο DNA των καπνιστών και μέτρησαν πόσες από αυτές τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις ήταν παρόντες στους διαφορετικούς όγκους.

Οι ερευνητές αναφέρουν στην νέα μελέτη ότι κατά μέσο όρο, το κάπνισμα ενός πακέτου τσιγάρων την ημέρα οδηγεί σε 150 μεταλλάξεις σε κάθε κύτταρο του πνεύμονα κάθε χρόνο. Αυτές οι μεταλλάξεις αντιπροσωπεύουν μεμονωμένα πιθανά σημεία εκκίνησης για μια σειρά από γενετικές βλάβες που μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε καρκίνο. Οι αριθμοί των μεταλλάξεων σε οποιοδήποτε καρκινικό κύτταρο ποικίλλουν μεταξύ των ατόμων, αλλά η νέα μελέτη δείχνει την επιπλέον επιρροή του καπνίσματος στις μεταλλάξεις.

Άλλα όργανα επηρεάζονται επίσης, με τα ευρήματα της μελέτης να δείχνουν ότι ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα οδηγεί σε εκτιμώμενο μέσο όρο 97 μεταλλάξεις σε κάθε κύτταρο του λάρυγγα, 39 μεταλλάξεις στο φάρυγγα, 23 μεταλλάξεις στο στόμα, 18 μεταλλάξεις στην ουροδόχο κύστη και 6 μεταλλάξεις σε κάθε κύτταρο του ήπατος κάθε χρόνο.

Μέχρι τώρα, δεν είχε πλήρως κατανοηθεί το πως το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου σε μέρη του σώματος που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τον καπνό. Ωστόσο η νέα μελέτη αποκάλυψε διάφορους μηχανισμούς με τους οποίους το κάπνισμα προκαλεί αυτές τις μεταλλάξεις, ανάλογα με την περιοχή του σώματος που επηρεάζεται.

Παραπομπές

Ludmil Alexandrov et al. Mutational signatures associated with tobacco smoking in human cancer. Science (2016). DOI: 10.1126/science.aag0299

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *