Η πρόσθεση καισίου σε ηλιακούς συλλέκτες που περιέχουν περοβσκίτη ενισχύει την απόδοση του πυριτίου

Solar panel and sun

Μια ομάδα ερευνητών από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει βρει ένα τρόπο για την πρόσθεση καισίου σε ηλιακούς συλλέκτες που περιέχουν περοβσκίτη για την ενίσχυση της απόδοσης του πυριτίου, διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη αποτελεσματικότητας που προσφέρει.

Στη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Science, οι ερευνητές περιγράφουν τη διαδικασία που χρησιμοποίησαν η οποία περιέχει τον τρόπο με τον οποίο ξεπέρασαν το πρόβλημα της απώλειας απόδοσης σε αυτά τα υλικά που οφείλεται στη περιορισμένη χρήση από τα στοιχεία του ηλιακού ραδιοφάσματος.

Καθώς ερευνητές σε όλο το κόσμο συνεχίζουν να ψάχνουν για το επόμενο υλικό της επόμενης γενιάς που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή της ηλιακής ενέργειας και το οποίο θα αυξήσει την αποδοτικότητα, άλλοι συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν το υλικό που χρησιμοποιείται σήμερα : το πυρίτιο.

Στη νέα τους μελέτη οι ερευνητές χρησιμοποιώντας το έργο άλλων οι οποίοι εξέταζαν το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης περοβσκιτών ως πιθανούς αντικαταστάτες του πυριτίου, βρήκαν ένα τρόπο πρόσθεσης καισίου στα ορυκτά τα οποία λειτουργούν σε συνδυασμό με το πυρίτιο δημιουργώντας ένα ηλιακό συλλέκτη που είναι μέχρι 25 τοις εκατό περισσότερο αποτελεσματικός από εκείνους που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Μια τέτοια βελτίωση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια μεταμόρφωση στη χρήση της ηλιακής ενέργειας, καθότι μέχρι τώρα η ηλιακή ενέργεια δεν είναι αρκετά αποτελεσματική για το μέσω καταναλωτή έτσι ώστε να τον απομακρύνει από τη χρήση των συμβατικών μέσων παραγωγής και χρήσης ενέργειας.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι οι ηλιακοί τους συλλέκτες δεν είναι έτοιμοι για χρήση ακόμα καθότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να βεβαιωθούν ότι οι συλλέκτες αυτοί λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο, κάτι που είναι μια πρόκληση, διότι οι περοβσκίτες έχουν ιστορικά τη τάση να διασπώνται όταν εκτίθενται στην υγρασία και στον αέρα.

Παραπομπές

Η μελέτη – A mixed-cation lead mixed-halide perovskite absorber for tandem solar cells

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *