Τα πειράματα ATLAS και CMS ρίχνουν φώς στις ιδιότητες του σωματιδίου Higgs

1-atlasandcmse

Τρία χρόνια μετά την ανακοίνωση της ανακάλυψης ενός νέου σωματιδίου, του λεγόμενου μποζονίου Higgs, οι ομάδες πίσω από τα πειράματα ATLAS και CMS, παρουσίασαν για πρώτη φορά συνδυασμένες μετρήσεις των ιδιοτήτων του νέου σωματιδίου κατά τη διάρκεια των εργασιών του τρίτου ετήσιου συνεδρίου Φυσικής του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων. Με το συνδυασμό των αναλύσεών τους που συλλέγηκαν το 2011 και το 2012  οι ομάδες  διαμόρφωσαν την καλύτερη εικόνα που έχουμε για το σωματίδιο Higgs.

Τα νέα αποτελέσματα παρέχουν την καλύτερη ακρίβεια όσο αφορά την παραγωγή του και φθορά του, καθώς και το πώς αλληλεπιδρά με άλλα σωματίδια. Όλες οι μετρούμενες ιδιότητες είναι σε συμφωνία με τις προβλέψεις του Καθιερωμένου Μοντέλου της σωματιδιακής φυσικής και θα γίνουν το σημείο αναφοράς για νέες αναλύσεις μέσα στους επόμενους μήνες, που θα επιτρέψει την αναζήτηση για νέα φαινόμενα της φυσικής. Αυτά τα νέα αποτελέσματα έρχονται μετά την μέτρηση της μάζας του σωματιδίου τον Μάιο του 2015 μετά από μια συνδυασμένη ανάλυση των δεδομένων από τα δύο πειράματα.

«Το μποζόνιο Higgs είναι ένα φανταστικό νέο εργαλείο για τον έλεγχο του Καθιερωμένου Μοντέλου και για τη μελέτη του μηχανισμού Brout-Englert-Higgs που δίνει μάζα στα στοιχειώδη σωματίδια», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Cern Rolf Heuer. «Υπάρχει πολύ όφελος στο συνδυασμό των αποτελεσμάτων μεγάλων πειραμάτων για να φθάσουμε στις υψηλές ακρίβειες που χρειάζονται για την επόμενη ανακάλυψη στο τομέα μας. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνουμε κάτι που για ένα μόνο πείραμα θα χρειαζόταν τουλάχιστον δύο χρόνια».

Παραπομπές

ATLAS and CMS experiments shed light on Higgs properties

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *