Η ατμόσφαιρα της Γής

moon-international-space-station

Η ατμόσφαιρα της Γης είναι ένα στρώμα αέριας μάζας το οποίο περιβάλει το πλανήτη και αποτελείται κατά 78.08 τοις εκατό από άζωτο, 20.95 τοις εκατό από οξυγόνο, 0.93 τοις εκατό από αργό, 0.0395 τοις εακτό από διοξείδιο του άνθρακα και ίχνη άλλων αερίων, όπως επίσης περιέχει υδρατμούς και σκόνη.

Η ατμόσφαιρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι του τι κάνει τη Γη κατοικήσιμη. Απορροφά την επικίνδυνη ακτινοβολία από τον Ήλιο και παγιδεύει θερμότητα μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες που επικρατούν στην επιφάνεια της Γης να είναι κατάλληλες για την ύπαρξη και συντήρηση της ζωής στο πλανήτη. Το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα είναι επίσης ζωτικό για τη ζωή.

Καθότι η ατμόσφαιρα εκτείνεται σε μεγάλο ύψος από την επιφάνεια της Γης, η πίεση που εξασκείται από τα μόρια του αέρα στην επιφάνεια είναι 1 kg ανά τετραγωνικό εκατοστό ενώ όσο αυξάνεται το ύψος, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο αραιή με αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης.

Ανάλογα με το ύψος και τη μεταβολή της θερμοκρασίας η ατμόσφαιρα της Γης χωρίζεται σε στρώματα. Με το πιο πάνω κριτήριο διακρίνονται πέντε στρώματα τα οποία είναι η Τροπόσφαιρα, η Στρατόσφαιρα, η Μεσόσφαιρα, η Θερμόσφαιρα και η Εξώσφαιρα.

Τροπόσφαιρα

Η τροπόσφαιρα είναι το κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας στο οποίο εκδηλώνονται όλα τα μετερεωλογικά φαινόμενα και το οποίο αποτελεί τα 3/4 της συνολικής αέριας μάζας της ατμόσφαιρας. Εκτείνεται από την επιφάνεια της Γης ανάλογα με την περιοχή σε ύψος 12 km στον Ισημερινό και στα 8 km στους πόλους.

Ένα χαρακτηριστικό της τροπόσφαιρας είναι η μείωση της θερμοκρασίας με την αύξηση του ύψους. Ενώ στην επιφάνεια η θερμοκρασία είναι κατά μέσο όρο 15 βαθμούς Κελσίου στο όριο της τροπόσφαιρας πέφτει στους -80 βαθμούς Κελσίου ανάλογα και πάλι με την περιοχή που βρισκόμαστε. Στο όριο της τροπόσφαιρας βρίσκεται η τροπόπαυση η οποία εκτείνεται για λίγα χιλιόμετρα και διαχωρίζει τη τροπόσφαιρα από τη στρατόσφαιρα. Η θερμοκρασία στη τροπόπαυση παραμένει σταθερή.

Στρατόσφαιρα

Η στρατόσφαιρα είναι το δεύτερο στρώμα μετά τη τροπόσφαιρα, όπου σε αυτή δεν παρατηρούνται μετερεωλογικά φαινόμενα, όμως λόγο της μικρής πυκνότητας αέρα και καλής ορατότητας που υπάρχει είναι ιδανική για τις πτήσεις των αεροσκαφών καθότι επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα και μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.

Η στρατόσφαιρα εκτείνεται μέχρι και τα 50 χιλιόμετρα όπου στο μεγαλύτερο μέρος της η θερμοκρασία παραμένει η ίδια στους -60 βαθμούς Κελσίου. Από τα 35 χιλιόμετρα και μέχρι τα 50 χιλιόμετρα όμως αρχίζει να αυξάνεται λόγο της ύπαρξης του στρώματος του όζοντος, φθάνοντας μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου κοντά στο όριο της στρατόσφαιρας όπου βρίσκουμε τη στρατόπαυση η οποία έχει ελάχιστο πάχος. Αμέσως μετά είναι η μεσόσφαιρα.

Μεσόσφαιρα

Η μεσόσφαιρα εκτείνεται από τα 55 χιλιόμετρα που είναι το όριο της στρατόπαυσης μέχρι τα 80 χιλιόμετρα που είναι το όριο της μεσόπαυσης. Είναι το τρίτο στρώμα μετά τη τροπόσφαιρα και τη στρατόσφαιρα και είναι το μεσαίο στρώμα της ατμόσφαιρας. Σε αντίθεση με τη στρατόσφαιρα στη μεσόσφαιρα παρατηρείται κάθετη πτώση της θερμοκρασίας με την αύξηση του ύψους λόγο της μη παρουσίας πλέον του στρώματος του όζοντος. Οι θερμοκρασίας κυμαίνονται από -90 βαθμούς Κελσίου μέχρι -150 βαθμούς Κελσίου. Το θεωρητικό όριο της μεσόσφαιρας είναι η μεσόπαυση μετά την οποία βρίσκεται η θερμόσφαιρα.

Θερμόσφαιρα

Το τέταρτο στρώμα της ατμόσφαιρας αμέσως μετά τη μεσόσφαιρα, το οποίο εκτείνεται από τα 80 χιλιόμετρα μέχρι τα 800 χιλιόμετρα όπου η θερμοκρασία αρχίζει από τους -92 βαθμούς Κελσίου και φθάνει μέχρι και τους 1500 βαθμούς Κελσίου από τα 400 χιλιόμετρα και μετά, λόγο της αραιότητας του αέρα σε αυτό το στρώμα όπου τα μόρια του αλληλοεπιδρούν με τον ηλιακό άνεμο και απορροφούν ηλιακή ακτινοβολία. Είναι εδώ όπου ο διεθνής διαστημικός σταθμός βρίσκεται σε τροχιά.

Ένα άλλο όνομα αυτού του στρώματος είναι η ιονόσφαιρα, όπου σε αυτή υπάρχει μεγάλος αριθμός ελεύθερων ηλεκτρονίων και ιόντων όπου είναι χρήσιμα για τις επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων καθότι αντανακλούν τα βραχέα και μεσαία κύματα. Η θερμόσφαιρα σταματά στη θερμόπαυση μετά την οποία βρίσκεται η εξώσφαιρα το τελευταίο στρώμα της ατμόσφαιρας.

Εξώσφαιρα

Το τελευταίο στρώμα της ατμόσφαιρας πριν από το κενό του διαστήματος φθάνει μέχρι το ύψος των 3.500 χιλιομέτρων όπου εδώ πλέον η βαρύτητα δεν μπορεί να συγκρατήσει τα τελευταία μόρια της ατμόσφαιρας τα οποία αναμιγνύονται με τα σωματίδια του ηλιακού ανέμου. Η θερμοκρασία σε αυτό το στρώμα κυμαίνεται από τους 2.500 βαθμούς Κελσίου που είναι αποτέλεσμα της κινητικής ενέργειας των ιόντων των αερίων (αν κάποιος βρισκόταν σε αυτό το στρώμα θα ένοιωθε κρύο και όχι ζέστη λόγο του ότι η ατμόσφαιρα είναι αραιή) και το απόλυτο 0 κατά τη διάρκεια την νύχτας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *