Ο αποσυντονισμός του κιρκάδιου ρυθμού και οι επιπτώσεις του

Night shift workers

Η διαταραχή ύπνου λόγο εργασίας (Shift work sleep disorder), αποτελείται από μια ομάδα συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν αϋπνία, τάση για ατυχήματα και παραμέληση, που συνήθως πλήττουν τους ανθρώπους των οποίων η εργασία με βάρδιες μεταξύ ημέρας και νύχτας, διαταράσσει τον κανονικό κιρκάδιο ρυθμό τους. Η διαταραχή αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία που προέρχονται απο την παχυσαρκία, τον διαβήτη, τις καρδιακές παθήσεις και μπορεί να εμπλέκεται σε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου.

Κανονικά, ο κιρκάδιος ρυθμός που βρίσκεται στον υπερχιασματικό πυρήνα του εγκεφάλου, ελέγχει τις ημερήσιες εναλλασσόμενες ενεργές φάσεις και φάσεις ανάπαυσης. Στους ανθρώπους, η ενεργή φάση είναι κατά την περίοδο φωτός και η φάση ανάπαυσης είναι κατά τις σκοτεινές περιόδους. Το αντίθετο συμβαίνει στα ποντίκια. Ενώ ένας εργαζόμενος που δουλεύει τη νύχτα με ένα αξιόπιστο και αμετάβλητο πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάποιο βαθμό, οι περισσότεροι ειδικοί σε θέματα υγείας υποστηρίζουν ότι η νυχτερινή εργασία δεν είναι ιδανική για την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων.

Είναι γνωστό ότι πολλοί από τους μεταβολικούς παράγοντες που συνδέονται με τη διαταραχή, προκύπτουν από τη μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος του φαγητού από την ενεργό φάση στη φάση ανάπαυσης, αλλά οι πραγματικοί μηχανισμοί δεν είχαν μέχρι σήμερα μελετηθεί. Τώρα, μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και του Εθνικού κέντρου De  la Recherche Scientifique, έχουν δημοσιεύσει δυο σχετικές μελέτες στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences που αποκαλύπτουν για πρώτη φορά την προέλευση και την ταυτότητα των μεταβολικών σημάτων που παράγονται όταν μετατοπίζεται στην φάση ανάπαυσης η κατανάλωση του φαγητού.

Οι ερευνητές μελέτησαν μια ομάδα από οκτώ έως 12 εβδομάδων αρσενικά ποντίκια. Τα ποντίκια ελέγχου έλαβαν ανοιχτή διατροφή κατά τη διάρκεια της ενεργής φάσης αλλά και της φάσης ανάπαυσης. Η ομάδα δοκιμής έλαβε περιορισμένη σίτιση μόνο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπαυσης και καθόλου σίτιση κατά τη διάρκεια της ενεργής φάσης. Καθώς ο μεταβολισμός που εκφραζόταν από τις δυο ομάδες απέκλινε, οι ερευνητές ήταν σε θέση να καθορίσουν το πως τα ποντίκια που έλαβαν περιορισμένη σίτιση ανέπτυξαν μεταβολικό σύνδρομο σε απάντηση στην περιορισμένη σίτιση.

Στην πρώτη μελέτη, οι ερευνητές κατέγραψαν το πως η μετατόπιση του κεντρικού κιρκάδιου ρυθμού μέσω περιορισμένης σίτισης οδηγεί στο μεταβολικό σύνδρομο αποσυντονίζοντας τους περιφερειακούς κιρκάδιους ρυθμούς. Καθόρισαν ότι αυτό προκαλείται από την μη-έκφραση των υποδοχέων στον υπερχιασματικό πυρήνα. Αυτό εμποδίζει τον κεντρικό κιρκάδιο ρυθμό από την μετατόπισή του προς το νέο πρόγραμμα σίτισης και δημιουργεί ένα κακό συντονισμό με τους περιφερειακούς κιρκάδιους ρυθμούς.

Στη δεύτερη μελέτη, οι ερευνητές έδειξαν ότι η μετατόπιση του κεντρικού κιρκάδιου ρυθμού προκάλεσε αλλοιώσεις σε δυο σημαντικές μεταβολικές οδούς που μετατοπίζουν τους περιφερειακούς κιρκάδιους ρυθμούς κατά δώδεκα ώρες.

Παραπομπές

1η μελέτη – Shifting eating to the circadian rest phase misaligns the peripheral clocks with the master SCN clock and leads to a metabolic syndrome

2η μελέτη – Shifting the feeding of mice to the rest phase creates metabolic alterations, which, on their own, shift the peripheral circadian clocks by 12 hours

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *