Η εμφάνιση νέων γονιδίων λόγω μεταλλάξεων οδηγεί στην εξελικτική καινοτομία

Γονίδια

Νέα γονίδια συνεχώς εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, αλλά τι είναι αυτό που οδηγεί αυτή τη διαδικασία; Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση PLoS Genetics, υποδηλώνει ότι η τυχαία εμφάνιση ορισμένων συνδυασμών στοιχείων στο γονιδίωμα μπορεί να οδηγήσει στη παραγωγή νέων γονιδίων.

Σε κάθε γονιδίωμα, υπάρχουν σύνολα γονιδίων, τα οποία είναι μοναδικά για το συγκεκριμένο είδος. Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές πρώτα αναγνώρισαν χιλιάδες γονίδια τα οποία ήταν ειδικά για τους ανθρώπους και τον χιμπαντζή. Στη συνέχεια, ανέλυσαν τον γονιδίωμα των μακάκων και ανακάλυψαν ότι το είδος αυτό είχε σημαντικά μικρότερα μοτίβα στοιχείων στις αντίστοιχες γονιδιωματικές αλληλουχίες. Αυτά τα μοτίβα αναγνωρίζονται από πρωτεΐνες που ενεργοποιούν την έκφραση των γονιδίων, ένα απαραίτητο βήμα στο σχηματισμό ενός νέου γονιδίου.

Ο σχηματισμός γονιδίων de novo από προηγουμένως μη ενεργά τμήματα του γονιδιώματος θεωρείτο μέχρι πρόσφατα, ως εξαιρετικά απίθανο. Η νέα μελέτη όμως δείχνει ότι οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν φυσιολογικά στο γενετικό μας υλικό μπορεί να είναι επαρκείς για να εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό. Μόλις εκφραστούν, τα γονίδια μπορούν να δράσουν ως υπόστρωμα για την εξέλιξη νέων μοριακών λειτουργιών. Η νέα μελέτη εντόπισε αρκετές πρωτεΐνες οι οποίες δεν έχουν καμία ομοιότητα με οποιαδήποτε άλλη πρωτεΐνη του ανθρώπου. Ποια είναι η λειτουργία τους είναι ένα ακόμη αίνιγμα το οποίο πρέπει να επιλυθεί.

Παραπομπές

Η μελέτη – Origins of De Novo Genes in Human and Chimpanzee

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *